INDEKS TEMATYCZNY » Kapitał zakładowy

 • 18-02-2011
  Kapitał zakładowy w spółkach z o.o. - propozycje zmian
  Zmiany dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z którymi ich właściciele będą mogli sami ustalić wysokości kapitału zakładowego, przystosowują polskie regulacje do tych, które już funkcjonują z sukcesem w innych systemach prawnych – uważają Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizację przepisów przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego.   więcej »
 • 24-11-2010
  Wydatki poniesione na utworzenie lub powiększenie kapitału a KUP
  Wydatki poniesione w związku z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych ponieważ przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie tego kapitału zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są zaliczane do przychodów, a jak mowa w art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 tej ustawy wydatki te są ponoszone w celu utworzenia lub powiększenia samego źródła przychodów, natomiast ani bezpośrednio ani pośrednio nie służą celowi jakim jest osiągnięcie przychodu podatkowego - orzekł Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. więcej »
 • 11-10-2010
  Podwyższenie kapitału zapasowego nie rodzi obowiązku podatkowego
  Pytanie podatnika: Czy podwyższenie kapitału zapasowego przez wspólników w ciągu roku 2009 powinno być traktowane jako zmiana umowy spółki i opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych? więcej »
 • 07-09-2010
  Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego a koszty podatkowe
  Wydatki poniesione przez spółkę w postaci opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów ewentualnych usług prawnych i doradczych nie mogły być uznane za koszty uzyskania przychodu, ponieważ były one bezpośrednio związane z otrzymaniem przychodu na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 12-03-2010
  Orzecznictwo NSA: Wydatki na powiększenie kapitału zakładowego a KUP
  I. Aby potraktować pewien wydatek jako koszt uzyskania przychodu, trzeba bezspornie ustalić wystąpienie przychodu jako kategorii ustawowej. Skoro w świetle art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej powoływana jako: u.p.d.o.p.) przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są zaliczone do przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p., konsekwencją jest wyłączenie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeśli zatem coś nie jest przychodem, to i wydatków poniesionych w związku z tym przysporzeniem nie można kwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów. więcej »
 • 03-03-2010
  Jednokrotne opodatkowanie PCC kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych
  Interpretacja ogólna z dnia 22.02.2010 r., sygn. PL/LM/830/14/BNJ/10/27 - Minister Finansów więcej »
 • 11-02-2010
  Zmiana umowy spółki i obniżenie kapitału a zwrot PCC
  Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie obejmuje sytuacji, w której wspólnicy zmienili umowę spółki oraz obniżyli kapitał zakładowy i kapitał w tej niższej wysokości został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sytuacja taka nie stanowi podstawy do zwrotu podatku zapłaconego od umowy spółki na podstawie wskazanego przepisu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 13-11-2009
  Opodatkowanie VAT wydatków na emisję akcji
  Jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę są czynności opodatkowane podatkiem VAT, to wydatki ponoszone przez podatnika w związku z organizowaniem emisji akcji należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. Z tego względu podatek naliczony związany z tymi wydatkami podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego w takim zakresie, w jakim podatek ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. więcej »
 • 23-09-2009
  Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy
  Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki? więcej »
 • 21-05-2009
  Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
  Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną i zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
16.02.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.02.2023

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY