Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Inwestycje

 • 21-08-2012Rozliczenie wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe
  Interpelacja nr 5873 w sprawie traktowania wydatków na prace badawczo-rozwojowe w prawie podatkowym. więcej »
 • 20-08-2012Nakłady inwestycyjne na modernizację części wspólnych budynku
  Skoro udziały w częściach wspólnych budynku oraz udziały w gruncie są ściśle związane z lokalem, przez co stanowią części składowe lokalu będącego odrębną własnością, to ich wartość wraz z wartością lokalu stanowi zgodnie z art. 16g ust. 1 ustawy o p.d.o.p. wartość początkową środka trwałego. W takim przypadku po myśli art. 16g ust. 13 ustawy o p.d.o.p. nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację części wspólnych (ocieplenie ścian), podnoszą według wielkości udziału wartość początkową środków trwałych w postaci wyodrębnionych lokali. więcej »
 • 07-08-2012Przeznaczenie gruntów rolnych a zwolnienie z PCC
  Interpelacja nr 5451 do ministra finansów w sprawie zmian w obowiązującym prawie mających na celu zniesienie ulg w podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do gruntów zakupionych na cele inwestycyjne więcej »
 • 31-07-2012Odliczanie VAT od wydatków inwestycyjnych
  Pytanie podatnika: Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części? więcej »
 • 09-03-2012Odsetki od pożyczki jako koszt uzyskania przychodu
  Pytanie podatnika: Kiedy spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od pożyczki od udziałowca zaciągniętej na zakup działek pod opisane przedsięwzięcie deweloperskie przed rozpoczęciem inwestycji? więcej »
 • 17-02-2012Gdzie bezpiecznie i korzystnie ulokować pieniądze
  Powszechnie znaną zasadą dotyczącą inwestowania oszczędności jest to, że im wyższe ryzyko, tym wyższy potencjalny zysk z oszczędności. Jakie mamy jednak opcje, jeśli chcemy bezpiecznie ulokować nasze pieniądze? więcej »
 • 13-01-2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
  Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT, podatnik będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT? więcej »
 • 05-01-2012Będą nowe miejsca pracy
  Podczas ostatniego posiedzenia rząd przyjął trzy wieloletnie programy wsparcia inwestycji zagranicznych. Trzy firmy: Samsung Electronics Poland Manufacturing, Pittsburgh Glass Works i TJX European Distribution wydadzą pół miliarda złotych na swoje nowe inwestycje na terenie Polski. Inwestorzy zapowiadają zatrudnienie ponad 1400 pracowników. więcej »
 • 09-12-2011Próbny rozruch urządzenia – ujęcie bilansowe i podatkowe
  Próbne uruchomienie urządzenia wiąże się z kosztami, generować może również przychody. Czy poniesione koszty i osiągnięte przychody należy ująć w wartości początkowej środka trwałego, czy w kosztach i przychodach okresu? Jak rozliczyć rozruch dla celów bilansowych i podatkowych? więcej »
 • 22-11-2011Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
  Pytanie podatnika: Czy strata z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w części niepokrytej sumą dokonanych przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych inwestycji w momencie wykreślenia danej inwestycji w obcym środku trwałym z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »