Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Infrastruktura towarzysząca

  • 11-04-2017Stawka VAT od opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży. Jest ona niezbędna, aby odbiorca mógł być zaopatrywany w energię elektryczną. więcej »
  • 22-07-2008Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu oraz pozostałemu – zmiany 2008 r.
    Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2007 r. remonty i roboty konserwacyjne związane infrastrukturą towarzyszącą opodatkowane były preferencyjną 7% stawką. W wyniku nowelizacji ustawy VAT, z dniem 1 stycznia 2008 r. w przypadku infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zastosowanie ma stawka podstawowa, czyli 22%. więcej »
  • 21-05-2008Podstawa opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami
    Pytanie podatnika: Czy w zakresie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008 r. powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też należy stosować inną/inne stawki? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »