Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Informacja PIT-8C

 • 28-12-2018Informacja KAS w sprawie wypełniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
  Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypłacające świadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamiętanie o konieczności umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R. więcej »
 • 07-04-2015Zwolnienie lokatora z opłat za windę a przychód w PIT
  Pytanie podatnika: Koszty bieżącej eksploatacji dźwigów obejmują koszty energii elektrycznej zużywanej na potrzeby urządzeń dźwigowych. Rozliczane są osoby zamieszkałe na parterze, tj. 0 osób, I piętro 50% osób, wyżej niż I piętro - faktycznie zgłoszona ilość osób do zamieszkania. Czy stanowisko spółdzielni jest prawidłowe i lokatorzy zamieszkujący lokale na parterze nie osiągają z tego tytułu przychodu i mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty? więcej »
 • 21-01-2015MF: E-deklaracje nie przez ePUAP
  Ministerstwo Finansów informuje, że deklaracje i informacje podatkowe przesyłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisywane profilem zaufanym ePUAP i przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP. więcej »
 • 18-11-2014Podatek dochodowy. Prezenty świąteczne dla kontrahentów i ich pracowników
  Prezenty wręczane przez przedsiębiorców ich kontrahentom przy okazji świąt Bożego Narodzenia lub Nowego Roku zwykle mają na celu budowanie pozytywnych relacji między stronami. Planując budżet na takie wydatki, przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę nie tylko wysokość faktycznych wydatków poniesionych na zakup upominków, ale również to, jakie są zasady opodatkowania obowiązujące w takiej sytuacji. więcej »
 • 04-03-2014Squeeze out a obowiązek informacyjny płatnika
  Squeeze out (czyli „wyciśnięcie”) to pojęcie, którym określa się przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy przez akcjonariuszy większościowych. Celem squeeze out jest ochrona akcjonariuszy większościowych przed działaniami drobnych akcjonariuszy, które mogą utrudniać sprawne funkcjonowanie spółki. Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy pozwala akcjonariuszom większościowym uzyskać pełną kontrolę w spółce. więcej »
 • 25-06-2013Nabycie akcji od spółki osobowej a obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C
  Zdarzenie polegające na nabyciu akcji przez np. spółkę z o.o. od podmiotu będącego spółką osobową, której wspólnikami są osoby fizyczne, może rodzić wątpliwości co do zakresu obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. więcej »
 • 10-05-2012Nagroda w postaci rabatu a obowiązek wystawienia PIT-8C
  Pytanie podatnika: Spółka w ramach akcji marketingowej wszystkim klientom indywidualnym posiadających kotły c.o. Jego produkcji, działające powyżej 30 lat, udzieli rabatu na nowy kocioł w wysokości 31%-40% wartości kotła. Czy udzielając nagrodę osobie fizycznej w postaci rabatu, Wnioskodawca będzie zobowiązany, na podstawie art. 42a oraz art. 20 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C za 2012 r.? więcej »
 • 28-09-2011Bezpłatna pomoc prawna jest przychodem
  Zapytanie nr 10325 do ministra finansów w sprawie podatkowej kwalifikacji otrzymywanych bezpłatnie porad prawnych więcej »
 • 08-08-2011Świadczenia wypłacane uczniom a PIT
  Pytanie podatnika: Jakie świadczenia dla uczniów wypłacane przez Szkołę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, a które do kwoty 3.800 zł rocznie i czy Wnioskodawca ma obowiązek składania informacji na druku PIT-8C, do Urzędu Skarbowego o wypłacanych a nieopodatkowanych świadczeniach? więcej »
 • 21-04-2010Umorzenie należności cywilnoprawnych a obowiązki informacyjne w PIT
  Umorzone osobie fizycznej należności, wynikające ze stosunku cywilnoprawnego, niepozostające w związku z działalnością gospodarczą, podlegają opodatkowaniu jako przychód z uzyskanego nieodpłatnego świadczenia, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.). W konsekwencji jednostkę dokonującą takiego umorzenia, kwalifikowanego jako wykonanie nieodpłatnego świadczenia, obarcza obowiązek złożenia informacji podatkowej na druku PIT-8C, na podstawie art. 42a u.p.d.o.f. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w których jest on praktycznie niewykonalny (tj. wtedy, gdy nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika lub dłużnik nie żyje). Sam brak natomiast numeru NIP, czy też PESEL, a także niewielka wartość umarzanych zaległości nie uzasadniają odstąpienia od powyższego obowiązku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »