Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Informacja o nieruchomościach

  • 10-10-2018WSA. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
    Z uzasadnienia: Obowiązkiem podatnika jest korygowanie uprzednio złożonej informacji, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. Natomiast z przepisu tego nie wynika obowiązek corocznego składania przez osobę fizyczną informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Obowiązek taki powstaje dopiero w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 Ordynacji podatkowej. więcej »
  • 17-01-2014Odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwej informacji dla potrzeb podatku od nieruchomości
    Z reguły podatnik musi sam rozliczać należny podatek (PIT, CIT, VAT, PCC itd.), czyli obliczyć go, wpłacić do organu podatkowego i złożyć deklarację. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa i podatnik musi je samodzielnie spełnić. Jednak podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych pobierany jest w sposób odmienny. Zobowiązanie podatkowe powstaje w tym przypadku na podstawie decyzji organu podatkowego (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta), którą organ doręcza podatnikowi. więcej »
  • 26-03-20081000 pytań o podatki – Zgłoszenie zakupu nieruchomości
    Kupiłem mieszkanie. Czy zakup tej nieruchomości powinienem zgłosić do jakiegoś urzędu? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »