INDEKS TEMATYCZNY » Inflacja

 • 08-06-2022
  Inflacja: Podatek handlowy a ceny żywności
  Od 2021 roku obowiązuje podatek od sprzedaży detalicznej powszechnie znany jako podatek handlowy. Projektodawcy wskazywali, że celem proponowanych zmian jest wspieranie małych firm. Twierdzono bowiem, że podatek ten ma dotyczyć największych sieci handlowych. Tymczasem wprowadzenie owego podatku spowodowało, że w ubiegłym roku ceny produktów, zwłaszcza żywności, zaczęły gwałtownie rosnąć. Obecnie, w warunkach wysokiej inflacji coraz więcej sieci handlowych kwalifikować się będzie do zapłaty tego podatku, co skutkować będzie kolejnymi podwyżkami cen, bowiem koszt ten zostanie “przerzucony” na klientów. więcej »
 • 21-02-2022
  COVID-19 i inflacja utrudnia skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w PIT
  Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce jest bardzo dynamiczna. Wzrost cen z powodu przeciągającego się kryzysu związanego z chorobą COVID-19 oraz spowodowany wysoką inflacją to zagadnienia, z którymi muszą zmierzyć się zarówno kupujący, jak i sprzedający nieruchomości. Wiele osób sprzedających mieszkanie przed upływem 5 lat od jego kupna, chcących kupić nowe mieszkanie, przez szalejące podwyżki nie jest w stanie znaleźć oferty mieszkaniowej nawet zbliżonej do stanu sprzed sprzedaży. więcej »
 • 16-12-2021
  Wysoka inflacja a waloryzacja minimalnego wynagrodzenia w 2022 r.
  Eksperci, w tym eksperci Narodowego Banku Polskiego ostrzegają, że wskaźnik inflacji może pod koniec tego roku wynieść ponad 8%. To oznacza, że podwyżka pensji minimalnej w 2022 r. (o 7,5%) będzie niższa niż wskaźnik inflacji. Obecnie przepisy prawa nakazują, w przypadku inflacji przekraczającej 5% waloryzację pensji minimalnej dwa razy w roku. Czy rząd planuje waloryzację pensji minimalnej również od 1 lipca 2022 r.? więcej »
 • 08-11-2021
  Nowe prognozy NBP. Inflacja będzie wyższa od oczekiwań
  Narodowy Bank Polski opublikował nowy raport z prognozami dotyczącymi inflacji i PKB. Listopadowa edycja zakłada, że w 2022 r. wskaźnik inflacji będzie wyraźnie wyższy względem wcześniejszych przewidywań. W przyszłym roku wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ma wynosić ponad 5 proc., a w roku obecnym będzie to prawdopodobnie nieco poniżej 5 proc. w skali roku. więcej »
 • 30-09-2021
  Wysoka inflacja a waloryzacja emerytur i rent w 2022 r.
  W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 przewidziano wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 104,89%, tj. zgodnie z powyższymi założeniami makroekonomicznymi przyjętymi w budżecie na rok przyszły. Do obliczenia wskaźnika waloryzacji podstawą są roczne, a nie jednostkowe (miesięczne) wartości odpowiednich wskaźników makroekonomicznych. Ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent jest co roku ogłaszana w lutym przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i będzie uwzględniała dane dotyczące faktycznego wzrostu cen i płac w 2021 r., a nie prognozę tych kategorii - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie. więcej »
 • 24-06-2021
  Co z tą inflacją?
  Miesiące marzec-maj 2020 r. to początkowy okres pandemii, w którym najsilniej odzwierciedlił się wpływ gwałtownego spadku cen surowców (w tym zwłaszcza ropy naftowej) na rynkach światowych na inflację w Polsce. Ze statystycznego punktu widzenia nieuniknione było więc odreagowanie tych zmian w rocznych wskaźnikach inflacji w okresie marzec-maj 2021 r. W II połowie br. można oczekiwać stopniowego osłabienia tempa wzrostu cen. Oznacza to, że w ujęciu średniorocznym inflacja w 2021 r. powinna być niższa od maksymalnych poziomów obserwowanych obecnie - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 13-11-2020
  MF o wzroście cen i panującej drożyźnie
  Od kwietnia br. wskaźnik inflacji utrzymuje się w granicach dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego. Według prognoz Ministerstwa Finansów wyraźniejsze ograniczenie inflacji powinno nastąpić na przełomie lat 2020/21 i w 2021 r. średnioroczna inflacja powinna być wyraźnie niższa niż w 2020 r. W ocenie RPP utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej - informuje Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 02-09-2020
  Podatki 2021: Nowe podatki i opłaty napędzą dodatkowo inflację
  Projekt ustawy budżetowej na 2021 r. zakłada wzrost podatków i opłat, które będą mieć wpływ na inflację. Eksperci Pracodawców RP wskazują, że nowe daniny, w tym tzw. podatek cukrowy, opłata mocowa i podatek od sprzedaży detalicznej, będą stanowić ok. 0,5 proc. PKB Polski i w efekcie muszą mieć dosyć wyraźny wpływ na poziom inflacji. więcej »
 • 18-08-2020
  Rosnąca płaca minimalna wyraźnie napędza inflację bazową
  Już przy stawce 2600 zł brutto miesięcznie płaca minimalna napędza inflację bazową mocno do góry – oceniają eksperci Pracodawców RP. Jak wynika z nowych szacunków Narodowego Banku Polskiego, w lipcu br. inflacja bazowa wyniosła 4,3 proc. w skali roku, podczas gdy rok wcześniej wzrost wyniósł trochę ponad 2 proc. Analitycy przewidują, że planowana podwyżka wynagrodzenia minimalnego do 2800 zł dodatkowo zwiększy presję inflacyjną. więcej »
 • 03-08-2020
  Inflacja powoli hamuje. Na ceny wpłynęła m.in. nowa matryca VAT
  W lipcu br. inflacja wyniosła w Polsce 3,1 proc. rok do roku, a w skali miesiąca zanotowano spadek cen o 0,1 proc. – wynika z nowych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Okazuje się, że żywność tanieje, a wyższe są obecnie ceny paliw. Eksperci wskazują, że pewien wpływ na lipcowy odczyt miała też nowa matryca stawek podatku VAT. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY