Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Inflacja

 • 30-09-2021Wysoka inflacja a waloryzacja emerytur i rent w 2022 r.
  W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 przewidziano wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 104,89%, tj. zgodnie z powyższymi założeniami makroekonomicznymi przyjętymi w budżecie na rok przyszły. Do obliczenia wskaźnika waloryzacji podstawą są roczne, a nie jednostkowe (miesięczne) wartości odpowiednich wskaźników makroekonomicznych. Ostateczna wartość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent jest co roku ogłaszana w lutym przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i będzie uwzględniała dane dotyczące faktycznego wzrostu cen i płac w 2021 r., a nie prognozę tych kategorii - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie. więcej »
 • 24-06-2021Co z tą inflacją?
  Miesiące marzec-maj 2020 r. to początkowy okres pandemii, w którym najsilniej odzwierciedlił się wpływ gwałtownego spadku cen surowców (w tym zwłaszcza ropy naftowej) na rynkach światowych na inflację w Polsce. Ze statystycznego punktu widzenia nieuniknione było więc odreagowanie tych zmian w rocznych wskaźnikach inflacji w okresie marzec-maj 2021 r. W II połowie br. można oczekiwać stopniowego osłabienia tempa wzrostu cen. Oznacza to, że w ujęciu średniorocznym inflacja w 2021 r. powinna być niższa od maksymalnych poziomów obserwowanych obecnie - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 13-11-2020MF o wzroście cen i panującej drożyźnie
  Od kwietnia br. wskaźnik inflacji utrzymuje się w granicach dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego. Według prognoz Ministerstwa Finansów wyraźniejsze ograniczenie inflacji powinno nastąpić na przełomie lat 2020/21 i w 2021 r. średnioroczna inflacja powinna być wyraźnie niższa niż w 2020 r. W ocenie RPP utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej - informuje Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 02-09-2020Podatki 2021: Nowe podatki i opłaty napędzą dodatkowo inflację
  Projekt ustawy budżetowej na 2021 r. zakłada wzrost podatków i opłat, które będą mieć wpływ na inflację. Eksperci Pracodawców RP wskazują, że nowe daniny, w tym tzw. podatek cukrowy, opłata mocowa i podatek od sprzedaży detalicznej, będą stanowić ok. 0,5 proc. PKB Polski i w efekcie muszą mieć dosyć wyraźny wpływ na poziom inflacji. więcej »
 • 18-08-2020Rosnąca płaca minimalna wyraźnie napędza inflację bazową
  Już przy stawce 2600 zł brutto miesięcznie płaca minimalna napędza inflację bazową mocno do góry – oceniają eksperci Pracodawców RP. Jak wynika z nowych szacunków Narodowego Banku Polskiego, w lipcu br. inflacja bazowa wyniosła 4,3 proc. w skali roku, podczas gdy rok wcześniej wzrost wyniósł trochę ponad 2 proc. Analitycy przewidują, że planowana podwyżka wynagrodzenia minimalnego do 2800 zł dodatkowo zwiększy presję inflacyjną. więcej »
 • 03-08-2020Inflacja powoli hamuje. Na ceny wpłynęła m.in. nowa matryca VAT
  W lipcu br. inflacja wyniosła w Polsce 3,1 proc. rok do roku, a w skali miesiąca zanotowano spadek cen o 0,1 proc. – wynika z nowych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Okazuje się, że żywność tanieje, a wyższe są obecnie ceny paliw. Eksperci wskazują, że pewien wpływ na lipcowy odczyt miała też nowa matryca stawek podatku VAT. więcej »
 • 16-07-2020Inflacja nadal wysoka. Co przyniosą kolejne miesiące?
  W czerwcu br. dynamika cen wyniosła 3,3 proc. w skali roku oraz 0,6 proc. w skali miesiąca – wynika z najnowszych danych, które opublikował Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik wciąż mieści się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, ale widoczne jest przełamanie trendu spadkowego. Jak tłumaczą eksperci, w kolejnych miesiącach można spodziewać się m.in. wzrostu cen paliw. więcej »
 • 15-06-2020Miesiąc do miesiąca ceny spadają, rok do roku - rosną
  W maju br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. w skali roku – podał Główny Urząd Statyczny. Wyższa inflacja dotyczyła cen usług, które wzrosły o 7,1 proc. W przypadku towarów ceny zwiększyły się o 1,4 proc. W skali miesięcznej odnotowano natomiast deflację (spadek cen o 0,2 proc. względem kwietnia br.). Maj okazał się więc drugim z rzędu miesiącem ze spadkiem cen. więcej »
 • 11-03-2020MF: Inflacja? Jest dobrze, a będzie lepiej
  Odczuwamy skokowe podwyżki cen energii i innych kosztów utrzymania (śmieci, ścieki, dostawa wody, transport, parkingi, opłaty za żłobki), wyższe rachunki przesyłają mieszkańcom spółdzielnie i wspólnoty, bo drożeje sprzątanie, konserwacja budynków i ochrona. W sposób bardzo wyraźny wzrasta tempo inflacji. Odczuwamy od początku roku podnoszone, i to bardzo znacznie, ceny usług - głównie kosmetycznych, fryzjerskich, rosną ceny w lokalach gastronomicznych. Ekonomiści są zgodni, co do tego, że wzrost wskaźnika cen i usług będzie wysoki. więcej »
 • 10-03-2020Inflacja wzrośnie zdecydowanie? NBP przedstawił nowe prognozy
  W 2020 r. inflacja wyniesie najprawdopodobniej 3,1-4,2 proc. w skali roku – wynika z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski „Raportu o inflacji. Marzec 2020 r.”. Nowe prognozy zakładają także, że wzrost PKB Polski wyniesie w tym roku 2,5-3,9 proc. Projekcje są bardziej negatywne względem prognoz sprzed kilku miesięcy, a jednym z ważnych czynników ryzyka są efekty trwającej epidemii koronawirusa. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »