Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

 • 09-03-2010KNF zachęca do oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych
  Regularne odkładanie przez 40 lat co miesiąc 90 zł, przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 7 proc., przyniesie około 230 tys. zł dodatkowej emerytury – wylicza Komisja Nadzoru Finansowego, która zachęca do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE). więcej »
 • 13-10-2009Niespełna 2 mld zł na rachunkach IKE
  Na koniec czerwca 2009 r. na 833,3 tys. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) zgromadzono aktywa w wysokości ponad 1,8 mld zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego. Liczba prowadzonych rachunków spadła o 39,8 tys. (o 4,6 proc.) w porównaniu z danymi za ten sam okres 2008 r. W I półroczu 2009 r. liczba zamykanych rachunków w związku z dokonaniem wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu była wyższa od liczby nowo otwieranych kont o 16,3 tys. więcej »
 • 16-09-2009IKE także dla niektórych cudzoziemców
  Na wniosek minister pracy i polityki społecznej rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zakłada on, że obywatele państw członkowskich UE oraz państw stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy znajdują się w sytuacji porównywalnej do polskich rezydentów, będą mogli dokonywać wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE). Przepisy projektowanej ustawy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nierezydentów podatkowych. więcej »
 • 12-08-2009Nie będzie 12 tys. zł odpisu na emerytalne oszczędności
  Rząd zajął negatywne stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje możliwość odliczenia od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeśli środki te zostaną przeznaczone na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne podatnika. więcej »
 • 24-09-2008Rząd chce uatrakcyjnić IKE
  Nowe rozwiązania, które mają zachęcić Polaków do dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, czyli odkładania pieniędzy na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE), przewiduje projekt zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych zaakceptowany przez rząd na wniosek ministra pracy i polityki społecznej. więcej »
 • 24-07-2008BCC proponuje zmiany w ustawie o IKE
  Według Business Centre Club inicjatywa resortu pracy zmierzająca do zmian dotyczących tzw. trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego, zasługuje na poparcie, choć jednocześnie wymaga uzupełnień. BCC przedstawił opinię o rządowym projekcie zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych. więcej »
 • 10-01-2008Ponad 13,6 mln rachunków w OFE
  O około 35 tys. wzrosła w grudniu liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne. Ilość tzw. martwych rachunków wyniosła prawie 700 tys. więcej »
 • 07-01-2008OFE zarządzają 140 mld zł
  W grudniu 2007 r. wartość aktywów pozostających w zarządzie otwartych funduszy emerytalnych wyniosła ponad 140 mld zł i była wyższa o 1,14 proc. niż w listopadzie. więcej »
 • 29-11-2007Skąd się bierze limit wpłat na IKE
  Interpelacja nr 6699 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie limitu wpłat środków na indywidualne konta emerytalne więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »