Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Indywidualne Konta Emerytalne

 • 12-04-2018IKE i IKZE coraz bardziej popularne
  Indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) cieszą się coraz większą popularnością – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w raporcie pn. „IKE oraz IKZE w 2017 r.”. Między 2016 a 2017 r. liczba osób posiadających tego typu konta wzrosła w sumie o ok. 100 tys. Wartość rynków IKE i IKZE szacuje się obecnie na blisko 10 mld zł. więcej »
 • 05-04-2012Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) a podatek dochodowy
  Z początkiem 2012 roku pojawiła się możliwość oszczędzania na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto, że wpłaty dokonywane na IKZE będzie można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 02-04-2012Trzeci filar a podatek PIT
  Interpelacja nr 2182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki od ubezpieczeń w III filarze więcej »
 • 28-05-2010Opodatkowanie środków otrzymanych z IKE
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni, w dniu 20.10.2004 r. dokonała pierwszej wpłaty na Indywidualne Konto Emerytalne. Wpłaty te, kontynuowała co miesiąc przez okres pięciu lat. Wypłata środków zgromadzonych na IKE nastąpiła na wniosek Wnioskodawczyni po ukończeniu 60 lat. Czy od zgromadzonych środków Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? więcej »
 • 09-03-2010KNF zachęca do oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych
  Regularne odkładanie przez 40 lat co miesiąc 90 zł, przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 7 proc., przyniesie około 230 tys. zł dodatkowej emerytury – wylicza Komisja Nadzoru Finansowego, która zachęca do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE). więcej »
 • 13-10-2009Niespełna 2 mld zł na rachunkach IKE
  Na koniec czerwca 2009 r. na 833,3 tys. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) zgromadzono aktywa w wysokości ponad 1,8 mld zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego. Liczba prowadzonych rachunków spadła o 39,8 tys. (o 4,6 proc.) w porównaniu z danymi za ten sam okres 2008 r. W I półroczu 2009 r. liczba zamykanych rachunków w związku z dokonaniem wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu była wyższa od liczby nowo otwieranych kont o 16,3 tys. więcej »
 • 16-09-2009IKE także dla niektórych cudzoziemców
  Na wniosek minister pracy i polityki społecznej rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zakłada on, że obywatele państw członkowskich UE oraz państw stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy znajdują się w sytuacji porównywalnej do polskich rezydentów, będą mogli dokonywać wpłat na indywidualne konta emerytalne (IKE). Przepisy projektowanej ustawy dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nierezydentów podatkowych. więcej »
 • 12-08-2009Nie będzie 12 tys. zł odpisu na emerytalne oszczędności
  Rząd zajął negatywne stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje możliwość odliczenia od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeśli środki te zostaną przeznaczone na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne podatnika. więcej »
 • 24-09-2008Rząd chce uatrakcyjnić IKE
  Nowe rozwiązania, które mają zachęcić Polaków do dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, czyli odkładania pieniędzy na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE), przewiduje projekt zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych zaakceptowany przez rząd na wniosek ministra pracy i polityki społecznej. więcej »
 • 24-07-2008BCC proponuje zmiany w ustawie o IKE
  Według Business Centre Club inicjatywa resortu pracy zmierzająca do zmian dotyczących tzw. trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego, zasługuje na poparcie, choć jednocześnie wymaga uzupełnień. BCC przedstawił opinię o rządowym projekcie zmian w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »