Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Indywidualne interpretacje podatkowe

 • 27-07-2018Prawo podatkowe jest skomplikowane - i tak musi być?
  Skomplikowanie systemu podatkowego to cecha każdego systemu prawa podatkowego, a związana jest z koniecznością reagowania na zmieniające się dynamicznie warunki życia społecznego i gospodarczego - poinformował zastępca szefa KAS w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 11-05-2018Dostępność indywidualnych interpretacji będzie ograniczona?
  Szykowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w Ordynacji podatkowej doprowadzą do ograniczenia dostępności indywidualnych interpretacji podatkowych – ostrzegają eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Jak ocenia ta zrzeszająca przedsiębiorców organizacja, propozycje resortu finansów idą zbyt daleko i mogą przynieść negatywne konsekwencje. więcej »
 • 27-04-2018Podatki 2018: Zmiany ws. interpretacji podatkowych budzą wątpliwości
  Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów wygaszenie niektórych indywidualnych interpretacji podatkowych doprowadzi do obniżenia bezpieczeństwa podatkowo-prawnego firm, które uzyskały wcześniej odpowiednie interpretacje – ocenia Business Centre Club. Sprawa dotyczy podmiotów powiązanych i planu wprowadzenia obowiązku korzystania z tzw. wniosków grupowych. więcej »
 • 19-04-2018NSA: Zmiana interpretacji korzystnej na niekorzystną - zakres ochrony zależy od daty zdarzenia
  Interpretacje indywidualne mają chronić podatnika, jeśli zastosuje się do ich postanowień. Jednak zakres tej ochrony określony w Ordynacji podatkowej jest różny - i zależy między innymi od wzajemnej relacji daty zaistnienia zdarzenia podatkowego, wydania interpretacji i jej doręczenia. Przekonał się o tym podatnik, który w myśl nieprawidłowej - jak później stwierdzono - interpretacji nie musiał podatku płacić, a po jej zmianie - już musiał - z odsetkami. więcej »
 • 08-12-2017NSA: Pytając o skutki powstania firmy, nie musisz podawać jej adresu
  Z uzasadnienia: Wskazanie danych adresowych spółki, której utworzenie wnioskodawca dopiero planuje, co do zasady nie jest elementem stanu faktycznego niezbędnym dla oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy. więcej »
 • 18-07-2017Organ wydający interpretację nie może zmieniać stanu faktycznego
  Z uzasadnienia: Podkreślić trzeba, że specyfika postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej polega między innymi na tym, że organ wydający taką interpretację może "poruszać się" tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, w granicach zadanego przez niego pytania oraz wyrażonej oceny prawnej (zajętego stanowiska). więcej »
 • 05-04-2017Skutki zmiany interpretacji indywidualnej
  Od 1 marca 2017 r., stosownie do postanowień znowelizowanego art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; dalej: O.p.), interpretacje indywidualne wydaje już nie minister właściwy do spraw finansów publicznych, ale Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Co ważne, w dalszym ciągu wydana interpretacja nie wiąże ani wnioskodawcy, ani organu podatkowego. Może być ona również zmieniona. Zgodnie bowiem z art. 14e § 1 O.p. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. więcej »
 • 28-10-2016Podatki 2016: RPO o problemach z indywidualnymi interpretacjami
  Wprowadzone z początkiem roku przepisy, które pozwalają Ministerstwu Finansów na stwierdzanie z urzędu wygaśnięcia indywidualnych interpretacji podatkowych, budzą wiele wątpliwości – ocenia dr Adam Bodnar. Rzecznik praw obywatelskich zaapelował do szefa resortu finansów o zajęcie stanowiska m.in. w sprawie poziomu ochrony prawnej podatników. więcej »
 • 05-10-2016Wątpliwości? Fiskus zawsze ma rację
  Interpelacja nr 6001 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania klauzuli o rozstrzyganiu wątpliwości podatkowych na korzyść podatników więcej »
 • 31-05-2016Usługi za granicą a zwolnienie podmiotowe VAT: Obowiązek złożenia zgłoszenia VAT UE
  Pytanie podatnika: Czy dochód uzyskany ze sprzedaży usług na rzecz podatników zagranicznych mających siedziby poza terytorium kraju wlicza się do wartości limitu zwolnienia podmiotowego? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »