Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Indeks Biznesu

 • 05-06-2009Lewiatan: Drugi kwartał będzie gorszy
  – Chociaż wyniki PKB za I kwartał okazały się lepsze niż oczekiwano, tendencje obserwowane w II kwartale sugerują, że będzie on gorszy niż pierwszy – ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Podstawą tej prognozy są majowe wskaźniki Indeksu Biznesu, który stracił trzy punkty w notowaniu rocznym i cztery w notowaniu kwartalnym. więcej »
 • 30-04-2009Lewiatan: Poprawa sytuacji gospodarczej w III kwartale
  Jak informuje PKPP Lewiatan, Indeks Biznesu spadł w kwietniu o cztery punkty (do 36 pkt.) w ujęciu kwartalnym, natomiast indeks roczny zmalał o dwa punkty (do 38 pkt.). Konfederacja zwraca uwagę, że indeks roczny jest powyżej kwartalnego, co – jej zdaniem – sugeruje, że dno spowolnienia gospodarczego przypadnie na drugi kwartał tego roku, a poprawa nastąpi najwcześniej w trzecim kwartale. więcej »
 • 30-03-2009Marcowe notowania Indeksu Biznesu
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, natomiast w notowaniu kwartalnym spadł o dwa punkty, zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Eksport styczniowy uległ redukcji o jedną czwartą, ale do Polski napłynęło więcej niż się spodziewano inwestycji zagranicznych. Słaby złoty podnosi konkurencyjność eksportu oraz sprzyja przenoszeniu produkcji do Polski. Należy się jednak liczyć z dalszym pogorszeniem stabilności makroekonomicznej, wzrostem bezrobocia i deficytu budżetowego. więcej »
 • 06-03-2009Indeks Biznesu najniższy od I połowy 2003 r.
  Spadkowa tendencja w gospodarce utrzyma się dłużej niż tylko przez pierwszy kwartał, a odbicia od dna nie można spodziewać się wcześniej niż w drugiej połowie roku – zapowiada Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Podstawą tej prognozy są lutowe notowania Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan, które okazały się najniższe od sześciu lat. więcej »
 • 04-02-2009Indeks Biznesu – notowania najniższe od 6 lat
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w styczniu odnotował kolejny silny spadek, zarówno w notowaniu kwartalnym, jak i rocznym. Są to najniższe notowania od sześciu lat. Według ekspertów Lewiatana bieżący rok będzie okresem stagnacji z niskim tempem wzrostu gospodarczego i rosnącym ryzykiem zakłócenia osiągniętej równowagi makroekonomicznej. więcej »
 • 07-01-2009Indeks biznesu wskazuje na wzrost PKB rzędu 3 proc.
  Wstępne notowanie indeksu biznesu na rok 2009 prognozuje spadek tempa wzrostu PKB poniżej poziomu sprzed trzech lat, czyli do ok. 3 proc. — ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. więcej »
 • 03-12-2008Indeks biznesu PKPP Lewiatan prognozuje umiarkowany spadek PKB
  W listopadzie po raz kolejny obniżyły się notowania indeksu biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, co — zdaniem analityków — świadczy o tym, że wrześniowy wstrząs w finansach światowych zaczyna być coraz mocniej odczuwalny w Polsce. Indeks kwartalny nie spadł jednak poniżej 50 pkt, więc prawdopodobne jest utrzymanie dynamiki PKB w ostatnim kwartale powyżej 3,5 proc. więcej »
 • 28-10-2008Niższe wartości Indeksu Biznesu PKPP Lewiatan
  Ekonomiści współpracujący z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych nie wykluczają, że tegoroczny wzrost PKB – mimo negatywnych skutków kryzysu finansowego – może utrzymać się powyżej 5 proc. Nadzieję na to dają ostatnie notowania rocznego Indeksu Biznesu, który stracił w porównaniu z poprzednim miesiącem tylko 2 pkt. proc. więcej »
 • 02-10-2008PKPP Lewiatan: Gorsze notowania Indeksu Biznesu
  We wrześniu znacząco obniżyły się kwartalne, półroczne i roczne notowania Indeks Biznesu, co zwiastuje sukcesywne spowalnianie tempa wzrostu gospodarczego w III i IV kwartale bieżącego roku – poinformowała Polska konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Coraz bardziej odczuwalne są skutki pogarszającej się koniunktury na świecie, w tym kryzysu na rynkach finansowych – oceniają przedsiębiorcy. więcej »
 • 29-08-2008Wzrósł Indeks Biznesu
  Jak informuje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w sierpniu wzrósł Indeks Biznesu obliczany przez nią co miesiąc na podstawie prognoz czołowych polskich ekonomistów. Według ich ocen stosunkowo dobre perspektywy krajowej gospodarki to efekt silnego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, malejącego bezrobocia oraz niskiego deficytu budżetowego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »