INDEKS TEMATYCZNY » Indeks Biznesu

 • 07-03-2011
  Lewiatan: Spadek Indeksu Biznesu zwiastuje słabszy początek roku
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym stracił w notowaniu kwartalnym 2 pkt i wyniósł 46 pkt, co może wskazywać na ochłodzenie koniunktury w pierwszym kwartale – oceniają ekonomiści związani z Konfederacją. Jednocześnie wskaźnik utrzymał notowania roczne na poziomie 55 pkt, co oznacza, że bieżący rok nie powinien być gorszy od poprzedniego.   więcej »
 • 07-02-2011
  Indeks Biznesu w górę
  Prawie 10 pkt w stosunku do ostatniego notowania za ubiegły rok zyskał w styczniu Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w notowaniu rocznym. Indeks kwartalny natomiast obniżył się o 4 pkt w porównaniu z ostatnim kwartałem 2010 r. Zdaniem ekonomistów, do końca bieżącego roku należy oczekiwać dalszego umocnienia wzrostowego trendu PKB, jednak w pierwszych miesiącach, z powodu osłabienia popytu, możliwy jest przejściowy spadek koniunktury.   więcej »
 • 19-01-2011
  Indeks Biznesu w górę, przyspiesza wzrost PKB
  W 2011 r. tempo wzrostu gospodarczego powinno przekroczyć 4 proc., nastąpi więc raczej stopniowa poprawa koniunktury niż stabilizacja osiągniętego umiarkowanego tempa wzrostu – oceniają ekonomiści współpracujący z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Opracowywany przez nich Indeks Biznesu w grudniu 2010 r. zyskał kolejne dwa punkty w notowaniu rocznym, osiągając poziom 46 pkt, natomiast w notowaniu kwartalnym przekroczył połowę skali i wyniósł 52 pkt. Rosnący trend - z notowaniem na poziomie 58 pkt - został też utrzymany we wstępnej prognozie na 2011 r.   więcej »
 • 06-12-2010
  Indeks Biznesu wskazuje na trwałe gospodarcze przyspieszenie
  W listopadzie Indeks Biznesu PKPP Lewiatan osiągnął w kwartalnym notowaniu 49 pkt, natomiast w notowaniu rocznym wzrósł do poziomu 44 pkt – ogłosili ekonomiści związani z Konfederacją. Ich zdaniem, ożywienie w gospodarce jest trwałe i oparte na stabilnych podstawach, należy się więc spodziewać pełnego wykorzystania jej aktualnego potencjału. Czynnikiem napędzającym dynamikę PKB stał się teraz popyt wewnętrzny oparty na wzroście konsumpcji oraz na odbudowie zapasów.   więcej »
 • 09-11-2010
  Spowolnienie minęło - kwartalny Indeks Biznesu w górę
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w październiku zyskał trzy punkty, osiągając w notowaniu kwartalnym 47 pkt. To najwyższy wynik od prawie dwóch lat, co oznacza, że polska gospodarka spowolnienie ma już za sobą – oceniają eksperci Konfederacji. Ich zdaniem przyspieszenie jest efektem wzrostu sprzedaży detalicznej, maleje natomiast znaczenie popytu zagranicznego. więcej »
 • 07-10-2010
  Indeks Biznesu wskazuje na umiarkowaną poprawę koniunktury
  Wzrost o dwa punkty – do poziomu 44 pkt w perspektywie kwartalnej i 43 pkt w ujęciu rocznym - odnotował we wrześniu Indeks Biznesu PKPP Lewiatan. Według ekspertów Konfederacji oznacza to stabilizację oczekiwań w miarę trwałej, ale umiarkowanej poprawy koniunktury. Prognozę tę potwierdza utrzymująca się niska aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw. Na ożywienie popytu w tym segmencie rynku trzeba poczekać jeszcze kilka kwartałów – ocenia Lewiatan. więcej »
 • 02-09-2010
  Indeks biznesu w dół
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w sierpniu stracił jeden punkt w notowaniu kwartalnym, obniżając się do poziomu 42 pkt, i dwa punkty w notowaniu rocznym, schodząc do 41 pkt. Indeks kwartalny znowu o jeden punkt przewyższa indeks roczny, co – zdaniem analityków – sugeruje raczej stabilizację tempa wzrostu niż jego dalszą poprawę. więcej »
 • 06-08-2010
  Indeks Biznesu wskazuje na stabilizację
  Stabilizację koniunktury przynajmniej do końca roku przewiduje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, której Indeks Biznesu w lipcu utrzymał w notowaniu rocznym poziom 43 pkt z poprzedniego miesiąca, a w notowaniu kwartalnym zyskał 3 punkty, osiągając wartość indeksu rocznego. Najbardziej, bo aż 4 punkty, zyskały notowania indeksu półrocznego, który wyniósł 44 pkt, osiągając wartość najwyższą od ponad roku. więcej »
 • 07-07-2010
  Rosnące płace wzmocnią ożywienie gospodarcze w II połowie roku?
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w czerwcu utrzymał w notowaniu rocznym poziom 43 pkt z poprzedniego miesiąca, ale stracił jeden punkt w notowaniu kwartalnym, spadając do 40 pkt. Indeks roczny nadal nieco wyprzedza bieżący indeks kwartalny, co optymistycznie sugeruje stopniową dalszą poprawę koniunktury w tym roku – oceniają ekonomiści związani z Konfederacją. Ich zdaniem ożywieniu będzie sprzyjał rosnący fundusz płac. więcej »
 • 09-06-2010
  Lewiatan: Wzrost PKB z I kwartału trudny do utrzymania
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan odnotował w maju jednopunktową korektę w dół w notowaniu kwartalnym i rocznym, co może świadczyć o tym, że utrzymanie dynamiki wzrostu gospodarczego z I kwartału w kolejnych miesiącach tego roku będzie bardzo trudne, chociaż nie niemożliwe – oceniają eksperci organizacji. Utrzymania stabilnego popytu globalnego nie wróżą ani ostatnie spadki sprzedaży detalicznej, ani wstrzymywanie inwestycji przez firmy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY