INDEKS TEMATYCZNY » in dubio pro tributario

 • 09-06-2020
  Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
  Zgodnie z zasadą prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych powinno ono być postępowaniem starannym i merytorycznie poprawnym, w którym traktuje się równo interesy Strony i Skarbu Państwa, a wątpliwości zgodnie z zasadą „in dubio pro tributario” rozstrzyga się na korzyść podatnika. Ta prosta zasada wypracowywana latami przez wspólnotowe, ale też polskie orzecznictwo, o której istnieniu organy podatkowe wolą nie pamiętać, została wprowadzona do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900), zwanej dalej „Ordynacją podatkową” za sprawą art. 2a, który brzmi: „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. więcej »
 • 24-08-2017
  Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika nie działa?
  Zasada in dubio pro tributario, wyrażonej w art. 2a Ordynacji podatkowej, odnosi się nie do każdych wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, a tylko do takich, których nie da się usunąć w drodze procesu wykładni. Zasada ta nie może być rozumiana w ten sposób, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych organy podatkowe są zobowiązane przyjąć punkt widzenia podatnika - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. więcej »
 • 15-05-2017
  Wątpliwości, których nie ma?
  Od stycznia 2016 r. obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Okazuje się jednak, że prawo podatkowe mamy tak jasne i jednoznaczne, że niedających się usunąć wątpliwości właściwie nie ma. więcej »
 • 21-04-2017
  In dubio pro tributario, czyli fiskus zawsze ma rację?
  Interpelacja nr 11250 do ministra finansów w sprawie niewykonywania prawa mającego rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatnika więcej »
 • 17-03-2017
  Podatki 2017: Klauzula in dubio pro tributario nadal nie jest stosowana
  Klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika (tzw. klauzula in dubio pro tributario) obowiązuje już od ponad roku, ale jej efekty są znikome – wynika z danych zebranych przez firmę doradczo-audytorską Grant Thornton. Jak się okazuje, wciąż nie ma żadnej interpretacji podatkowej, w której organ podatkowy zastosowałby właśnie tą klauzulę. więcej »
 • 17-10-2016
  RPO radzi, jak korzystać z zasady in dubio pro tributario
  Rzecznik praw obywatelskich opublikował specjalny poradnik, w którym radzi, w jaki sposób korzystać w praktyce z zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Nowe regulacje, które wprowadziły tzw. zasadę in dubio pro tributario, weszły w życie z początkiem 2016 r. więcej »
 • 05-10-2016
  Wątpliwości? Fiskus zawsze ma rację
  Interpelacja nr 6001 do ministra finansów w sprawie funkcjonowania klauzuli o rozstrzyganiu wątpliwości podatkowych na korzyść podatników więcej »
 • 25-08-2016
  Zasada in dubio pro tributario nie jest stosowana
  Od wprowadzenia klauzuli o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników (in dubio pro tributario) minęło już ponad pół roku, ale zasada ta w praktyce właściwie nie jest stosowana – wynika z nowego raportu firmy doradczo-audytorskiej Grant Thornton. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. wydano ponad 17,5 tys. indywidualnych interpretacji podatkowych, ale w żadnej z nich nie zastosowano nowej zasady. więcej »
 • 01-06-2016
  Zasada in dubio pro tributario jest nadal martwa – twierdzi ZPP
  Obowiązująca formalnie od pięciu miesięcy zasada in dubio pro tributario, dzięki której wątpliwości interpretacyjne mają być rozstrzygane na korzyść podatnika, jest martwym przepisem – twierdzą eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja krytycznie ocenia m.in. aktualne orzecznictwo sądów. więcej »
 • 16-10-2015
  Podatki 2016: RPO chce wyższych standardów ochrony podatników
  Nowa klauzula in dubio pro tributario, która wejdzie w życie z początkiem 2016 r., jest ujęta w szeroki sposób i może prowadzić do licznych wątpliwości interpretacyjnych – twierdzi Adam Bodnar. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do resortu finansów o informację, czy planowane jest odpowiednie przeszkolenie pracowników organów podatkowych w zakresie stosowania nowych przepisów. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY