INDEKS TEMATYCZNY » Import

 • 30-03-2017
  Podatki 2018: Eksperci za pomysłem likwidacji akcyzy od samochodów osobowych
  Likwidacja podatku akcyzowego od samochodów osobowych przyniosłaby Polsce korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne – uważają eksperci Business Centre Club. Organizacja popiera pomysł, który pojawił się w przygotowanym przez klub parlamentarny Kukiz’15 projekcie nowelizacji ustawy akcyzowej. więcej »
 • 01-03-2017
  Podatki 2018: Samochody osobowe bez akcyzy?
  Do Sejmu trafił projekt klubu parlamentarnego Kukiz’15, w którym zaproponowano likwidację opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych. Jak argumentują autorzy projektu, Polska jest obecnie jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym opodatkowanie akcyzą obejmuje import samochodów tego typu. więcej »
 • 07-12-2016
  Podatki 2017: Zmiany ws. VAT i importu
  Rozporządzenie dotyczące wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług (VAT) w imporcie zostanie dostosowane do zmian wprowadzanych nowym unijnym rozporządzeniem – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Modyfikacje dotyczą kodów CN, a zmiany wejdą w życie z początkiem 2017 r. więcej »
 • 28-11-2016
  Udział podatków w PKB na stałym poziomie
  Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne stanowiły w Unii Europejskiej w 2015 r. równe 40 proc. PKB – wynika z nowego raportu Eurostatu. W Polsce wskaźnik ten jest niższy i wynosi 33,3 proc. W porównaniu do 2014 r. wzrósł on jednak nad Wisłą o 0,4 pkt proc. W skali całej wspólnoty od kilku lat wskaźnik ten utrzymuje się na podobnym poziomie. więcej »
 • 27-07-2016
  Podatki 2016: Rozporządzenie ws. VAT z tytułu importu zostaje uchylone
  W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie uchylające rozporządzenie resortu finansów ws. terminu zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów. W efekcie zniesione zostaną ułatwienia, z których – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – przedsiębiorcy już praktycznie nie korzystają. więcej »
 • 13-06-2016
  Import usług. Kto musi złożyć formularz VAT-9M?
  Pytanie podatnika: Czy czynność polegającą na zakupie kluczy aktywacyjnych, w przypadku, gdy „klucze” te pochodzą od kontrahenta poza granicami kraju i Wnioskodawca nie otrzyma żadnego dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji poza e-mailem z kodem może traktować jako import usług i ową transakcję rozliczać na formularzu VAT-9M? więcej »
 • 11-05-2016
  Kupno samochodu a podatek akcyzowy
  Zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm., dalej: u.p.a.) opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają:  wyroby akcyzowe, samochody osobowe.  Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Nie ma wśród nich samochodów ciężarowych. więcej »
 • 21-01-2016
  Import towarów. Opodatkowanie VAT przesyłki z Chin
  Import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do Polski po spełnieniu kilku warunków może być zwolniony z VAT. Zwolnienia nie stosuje się jednak do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego. więcej »
 • 30-12-2015
  Import towarów z Chin. Ujęcie w księgach rachunkowych
  Rzeczywistość wymaga od przedsiębiorców stałego podnoszenia stopnia konkurencyjności. Wiele przedsiębiorstw rozpoczynając import towarów z krajów trzecich (spoza krajów należących do Unii Europejskiej) zastanawia się, jak należy taką transakcję ująć w księgach firmy. więcej »
 • 10-12-2015
  Import produktów leczniczych a opodatkowanie VAT
  Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów Ustawy o VAT Spółka uprawniona jest do opodatkowania importu Produktów według stawki 8% niezależnie od statusu, w którym są przywożone do Polski? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY