Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » hotel

 • 07-02-2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
  Zauważalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazują obowiązujące przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrującej. Rachunek lub paragon kelnerski może służyć wyłącznie do rozliczeń pracodawcy z pracownikami, w żaden sposób nie może zastępować paragonu fiskalnego. Jeżeli w ślad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, że transakcja prawdopodobnie nie została zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usługa została wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki należne z tego tytułu nie trafiły do budżetu państwa – wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 31-05-2017NSA. Odliczenie VAT za usługi gastronomiczne przez hotelarzy
  1. Implementujący art. 176 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący zakaz odliczania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie usług noclegowych i gastronomicznych (z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób), nie ma zastosowania w przypadku nabycia tych usług na cele „ściśle związane z działalnością gospodarczą” podatnika. więcej »
 • 30-06-2016Opłaty za odwołanie rezerwacji lub zniszczenia w hotelu a VAT
  Pytanie podatnika: Czy opłaty za spóźnione anulowanie rezerwacji i/lub rezygnację z usługi zakwaterowania powinny być opodatkowane VAT? Czy opłaty za zniszczenia w apartamencie, dodatkowe sprzątanie albo zgubione klucze powinny być opodatkowane VAT? Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając z tytułu pobrania powyższych opłat noty księgowe (obciążeniowe)? więcej »
 • 30-12-2015Zakwaterowanie pracownika w hotelu podlega składkom ZUS
  Czy pojęcie przychodu określone w przepisie art. 4 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obejmuje koszty zakwaterowania pracowników i tym samym może stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne? więcej »
 • 30-04-2015Odliczanie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych
  Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie przyszłym będzie możliwe odliczenie VAT od zakupu usług hotelowych i gastronomicznych? więcej »
 • 24-04-2015Wydatki na noclegi w hotelach jako koszt działalności
  Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa finansowego. Zdarza się, że klient, którego obsługuję jest spoza terenu prowadzonego biura, a charakter pracy wymaga osobistego dojazdu do klienta. W trakcie takich wyjazdów ponoszę często wydatki z tytułu noclegów w hotelu. Czy wydatki te stanowią dla mnie, prowadzącego działalność gospodarczą, koszt uzyskania przychodu? więcej »
 • 22-09-2014Ulga rehabilitacyjna: Pobyt w hotelu i wyżywienie w trakcie turnusu rehabilitacyjnego
  Pytanie: Jestem osobą niepełnosprawną. W celu poprawy stanu zdrowia wyjeżdżam okresowo na własny koszt do miejscowości uzdrowiskowych, gdzie przebywam w sanatoriach lub zakładach rehabilitacyjnych oraz korzystam z zabiegów leczniczych poprawiających mój stan zdrowia. Czy mam prawo uznać wydatki na opłacenie hotelu oraz wydatki za wyżywienie poniesione w trakcie turnusu rehabilitacyjnego, za wydatki na cele rehabilitacyjne, które mogą zostać odliczone w danym roku podatkowym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 30-09-2013Koszty uzyskania przychodów. Rozliczenie wydatków na noclegi w hotelach
  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione z tytułu noclegów w hotelach stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? więcej »
 • 21-08-2013Koszty podróży, opłaty za hotel, diety i kieszonkowe a PIT
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu, diet i wypłata kieszonkowego stanowi przychód gości krajowych oraz zagranicznych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 76 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 23-05-2013Odwołanie lotu. Uprawnienia podróżnego
  Uprawnienia pasażera związane z odwołaniem lotu określają art. 5-7 unijnego rozporządzenia 261/2004. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio w polskim porządku prawnym i przepisy te nie wymagają oddzielnej implementacji. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »