Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Gwarancje rządowe

 • 20-05-2009Kredyt w wysokości 20 mld zł dzięki wsparciu rządu
  Rozwój bezpiecznej akcji kredytowej do poziomu 20 mld zł ma być efektem wdrożenia przyjętych przez rząd założeń dotyczących wspierania przedsiębiorczości. Przewidują one możliwie jak najszersze wykorzystanie poręczeń i gwarancji, w tym głównie portfeli kredytów udzielanych przez banki, czyli tzw. poręczeń portfelowych. Rozwiązania te zostały zawarte w przygotowanym przez ministra finansów dokumencie „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Program jest realizowany w ramach Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju. więcej »
 • 10-04-20093 bln euro na walkę z kryzysem
  Komisja Europejska podsumowała dotychczasowe działania podjęte przez państwa członkowskie, nadzorowane i koordynowane przez Komisję, w celu zwalczania skutków obecnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Przygotowane przez państwa członkowskie w celu zapewnienia stabilności finansowej gwarancje, zabezpieczenia przed ryzykiem oraz działania mające na celu dokapitalizowanie sektora finansowego wyniosły dotąd około 3 bln euro. więcej »
 • 28-01-2009KPP: Publiczne wsparcie powinno trafiać do polskich firm
  Konfederacja Pracodawców Polskich chce, by rządowa nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne, a także ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, w większym stopniu preferowała firmy polskie. więcej »
 • 28-01-2009Więcej poręczeń, więcej kredytów
  Rozszerzenie działalności poręczeniowej i gwarancyjnej w celu ułatwienia mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom dostępu do zewnętrznego finansowania, głównie w formie kredytów, zakłada zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, a także w ustawie o Funduszu Poręczeń Unijnych. więcej »
 • 11-12-2008Rządowe gwarancje na budowę A1
  Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu stworzenie podstawy prawnej do udzielenia przez Skarb Państwa gwarancji na budowę kolejnego odcinka autostrady A1. więcej »
 • 17-09-2008Gwarancje na kredyt dla Polskich Linii Kolejowych
  Rząd udzielił Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty trzeciej części kredytu zaciągniętego przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA na częściowe sfinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie modernizacji niektórych odcinków linii sieci kolejowej w Polsce. więcej »
 • 28-05-2008Poręczenia i gwarancje na 31,5 mld zł
  Wartość udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji kredytowych osiągnęłą na koniec 2007 roku kwotę około 31,5 mld zł. Rząd przyjął informację na ten temat przygotowaną przez ministra finansów. więcej »
 • 21-05-2008Gwarancje państwa dla MŚP
  Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy w sprawie pomocy państwa w formie gwarancji. W dokumencie określono jasne i przejrzyste metody obliczania elementu pomocy państwa w formie gwarancji oraz uproszczone zasady dla MŚP, w tym z góry określone bezpieczne i jednorazowe stawki gwarancyjne w przypadku niskich kwot gwarancji. więcej »
 • 20-02-2008Rządowe gwarancje na kredyt w EBI
  Rząd postanowił udzielić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki z EBI zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektów m.in. w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska i energetyki. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »