INDEKS TEMATYCZNY » Gwarancje rządowe

 • 05-04-2011
  Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa
  Skarb Państwa może udzielać poręczeń i gwarancji: spłaty kredytów, wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji. Ponadto, Skarb Państwa może udzielać poręczeń wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe. Poręczenia i gwarancje udzielane są w ramach łącznego limitu określanego corocznie w ustawie budżetowej. więcej »
 • 24-11-2010
  1,4 mld euro rządowych gwarancji dla EBI
  Rząd zagwarantował spłatę kredytów na łączną kwotę 1,4 mld euro udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny Bankowi Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Kredyty zostały zaciągnięte na dofinansowanie budowy trasy Toruń-Stryków, inwestycji przewidzianych w rządowym programie modernizacji dróg oraz budowy autostrad.   więcej »
 • 08-09-2010
  ARP uzyskała gwarancje na emisję obligacji
  Obligacje o wartości nieprzekraczającej kwoty 3,5 mld zł planuje wyemitować Agencja Rozwoju Przemysłu. Rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z emisji planowanych na rynku krajowym. Uzyskane dzięki obligacjom środki zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania inicjatyw pobudzających polską gospodarkę. więcej »
 • 13-01-2010
  Kredyt na budowę autostrady do Warszawy - gwarancje dla EBI
  Rząd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji spłaty kredytu zaciągniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Kredyt jest przeznaczony na częściowe sfinansowanie budowy autostrady A2 Stryków-Konotopa. więcej »
 • 25-09-2009
  KE zatwierdziła program pomocy dla polskich instytucji finansowych
  Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy mający na celu stabilizację systemu finansowego. Program przewiduje gwarancje na krótko- i średnioterminowe zobowiązania, co ma zachęcić do udzielania pożyczek międzybankowych oraz zapewnić płynność finansową instytucji finansowych. Komisja uznała środek za zgodny z komunikatem w sprawie unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa w dobie kryzysu finansowego. więcej »
 • 31-07-2009
  PKP Lewiatan: Trudno dostępne poręczenia i gwarancje dla firm
  Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, możliwość korzystania z poręczeń i gwarancji przez średnie firmy (zatrudniające powyżej 50 pracowników) jest tylko hipotetyczna, a firmy mikro i małe w ogóle nie mają dostępu do tej formy wsparcia. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z bankami dotyczące udzielania poręczeń i gwarancji dla przedsiębiorstw, jednak warunki nałożone na potencjalnych kredytobiorców – według Lewiatana – sprawią, że realnych transakcji będzie niewiele. więcej »
 • 31-07-2009
  Rząd ogłosił uruchomienie bezpiecznej linii kredytowej dla przedsiębiorców
  Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z bankami komercyjnymi w sprawie poręczeń kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim firmom. Rozwiązania na rzecz wzmocnienia sektora MŚP są jednym z najważniejszych elementów realizowanego przez rząd „Planu stabilności i rozwoju”, zaakceptowanego w listopadzie 2008 r. więcej »
 • 29-07-2009
  Inwestycje drogowe: Obligacje z rządową gwarancją
  Rząd wyraził zgodę na udzielenie gwarancji Skarbu Państwa na emisję obligacji o wartości nominalnej 600 mln zł. Wniosek złożył Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który działa na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Uzyskane pieniądze zwiększą realizację inwestycji drogowych. więcej »
 • 15-07-2009
  Gwarancje na ubezpieczenia kredytów eksportowych według nowych zasad
  Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA) ubezpieczanie kredytów i kontraktów eksportowych realizowanych przez przedsiębiorców powiązanych kapitałowo z przedsiębiorcami krajowymi, którzy pośredniczą w eksporcie towarów na zagranicznych rynkach. Do tej pory KUKE SA ubezpieczała jedynie eksport realizowany przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce. więcej »
 • 27-05-2009
  Pomoc od Agencji Rozwoju Przemysłu
  Program wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących projekty pobudzające polską gospodarkę przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Wsparcie będzie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która - w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa - będzie mogła zaciągać kredyty lub emitować obligacje, których spłatę poręczy państwo. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY