Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » grupa podatkowa

 • 19-08-2019Darowizna pieniędzy. Z podatkiem czy bez?
  Darowizny pieniężne dokonywane w obrębie najbliższej rodziny mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgłoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pieniądze dla bliskiej osoby można przekazać na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spłata kredytu. więcej »
 • 15-02-2019Podatki 2019: Wymiana informacji podatkowych na nowych zasadach
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Część przepisów zostanie zmieniona, w tym także regulacje dotyczące informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podatkowej. Nowela ma również zlikwidować obecne wątpliwości, które dotyczą stosowania rozwiązań wynikających m.in. z unijnych wymogów. więcej »
 • 26-10-2015Darowizna od dziadka a podatek od spadków i darowizn
  Darowizny dokonywane przez najbliższą rodzinę po spełnieniu kilku warunków mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zobaczmy, jak rozliczyć prezent pochodzący od dziadków. Czy są oni najbliższą rodziną? więcej »
 • 31-03-2014Dwie darowizny w jednym akcie notarialnym
  Pytanie podatnika: Czy możliwe jest dokonanie obu umów darowizn nieruchomości w jednym akcie notarialnym, bez konieczności przedkładania przy pierwszej umowie darowizny zaświadczenia organu podatkowego, o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn? więcej »
 • 14-10-2013Podatek od spadków i darowizn. Zwolnienie z opodatkowania pieniędzy przekazanych przelewem
  Babcia zamierza podarować wnukowi pieniądze pochodzące ze sprzedaży domu. W akcie notarialnym sprzedaży domu zostanie zawarty oddzielny paragraf, w którym będzie wskazanie, iż pieniądze pochodzące ze sprzedaży zostaną przekazane przez kupującego (osoba trzecia) bezpośrednio na rachunek bankowy wnuczka. Czy tak udokumentowany wpływ pieniędzy na rachunek bankowy wnuczka jest wystarczający do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn? więcej »
 • 24-06-2013PCC od pożyczek udzielanych w gronie najbliższej rodziny
  Umowa pożyczki jest umową nazwaną, uregulowaną w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: K.c.). Jak wynika z art. 720 § 1 K.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. więcej »
 • 03-06-2013Podatek od spadków i darowizn. Darowizny od najbliższej rodziny
  Otrzymanie darowizny co do zasady wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzają jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Aby z niego skorzystać, trzeba zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. więcej »
 • 07-11-2012Otrzymanie darowizny – skutki podatkowe
  Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe przewidują jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. By nie płacić podatku, niezbędne jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. więcej »
 • 12-10-2012Pieniądze od rodzeństwa a podatek od spadków i darowizn
  Czy otrzymanie darowizny w kwocie 20.000 zł od brata jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn? więcej »
 • 15-05-2012Darowizna od rodziny a podatek od spadków i darowizn
  Pytanie: Czy otrzymanie darowizny w kwocie 20.000 zł od brata jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn? więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »