Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Grunty rolne

 • 12-03-2012Opodatkowanie firmowych nieruchomości
  Zapytanie nr 406 do ministra finansów w sprawie stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym więcej »
 • 21-12-2011Opodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy
  Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, szczególnie w dzisiejszej, niepewnej rzeczywistości, jest tą dziedziną ludzkiej działalności, którą można zaliczyć do skomplikowanych, zważywszy na szereg obowiązków jakie musi wypełnić przedsiębiorca. Jednym z nich jest ponoszenie ciężarów podatkowych. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie problematyka opodatkowania użytków rolnych, które są w posiadaniu przedsiębiorcy. więcej »
 • 16-12-2011Konsekwencje podatkowe sprzedaży gruntów rolnych
  Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży gruntów rolnych jest zwolniony z podatku dochodowego? więcej »
 • 15-11-2010WSA: Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona z VAT
  Z uzasadnienia: Normodawca jako kryterium zwolnienia od opodatkowania dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze odwołał się do przeznaczenia terenu, a nie do sposobu aktualnego wykorzystania terenu. Zatem, grunty stanowiące przedmiot zawartej przez stronę dzierżawy objęte były zwolnieniem z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. w związku z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z mocy którego zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. O przeznaczeniu terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego – nie ma bowiem znaczenia faktyczny i aktualny sposób wykorzystania gruntu o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, a wyłącznie jego formalne przeznaczenie. więcej »
 • 16-09-2010Sprzedaż gruntów rolnych
  Pytanie podatnika: Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w całości podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług (sprzedaż całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego)? więcej »
 • 22-03-2010Ustawowy odkup gruntów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest niezgodny z konstytucją
  25 lutego i 18 marca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad obrotu gruntami rolnymi. W wyroku z 18 marca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jest zgodny z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. 2. Art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. więcej »
 • 29-01-2010Opodatkowanie PCC umowy sprzedaży gruntów rolnych
  Pytanie podatnika: Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca zobowiązany jest wraz z małżonką do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (Wnioskodawca wraz z żoną rozliczają się wspólnie PIT-36)? więcej »
 • 07-12-2009Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych na cele pozarolnicze a VAT
  Interpelacja nr 11881 do ministra finansów w sprawie opodatkowania sprzedaży gruntów więcej »
 • 12-05-2009Sprzedaż działek nabytych w drodze spadku
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza wraz z matką sprzedać 2 działki. Ze względu na wiek matki oraz stan zdrowia, Wnioskodawczyni obawia się, iż matka może nie doczekać transakcji sprzedaży działek. W takiej sytuacji będzie zobowiązana przeprowadzić postępowanie spadkowe po matce. Czy Wnioskodawczyni musi czekać jakiś okres czasu, by móc sprzedać te działki? więcej »
 • 03-04-2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT od zakupu gruntu
  O przeznaczeniu danego terenu pod zabudowę bądź każdy inny cel, decydują obiektywne kryteria, nie zaś subiektywne przekonanie i zamiar sprzedawcy lub nabywcy takiego terenu. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »