Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Gospodarka - wyniki

 • 30-08-2007GUS: Wstępne dane o PKB w II kwartale 2007 r.
  Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w II kwartale 2007 r. był wyższy realnie o 6,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r. (w I kwartale br. wzrósł odpowiednio o 7,4%). więcej »
 • 30-08-2007GUS i NBP: Rosną wskaźniki ufności konsumenckiej
  W sierpniu 2007 r. obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej, bieżący oraz wyprzedzający, poprawiły się względem poprzedniego miesiąca. Utrzymuje się również korzystna relacja wobec wyników sprzed roku oraz dwóch lat. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wynosi obecnie –5,3 (wobec wartości –7,2 w lipcu), wzrósł zatem o 1,9 pp. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2006 oraz 2005 roku jest to wynik lepszy odpowiednio o 9,9 oraz o 16,5 pp. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej zmienił się w sierpniu jedynie nieznacznie i wynosi –6,7 (w poprzednim miesiącu –6,9). W okresie ostatnich dwóch lat obserwowany jest stały wzrost jego notowań — o 12,5 oraz o 21,7 pp. względem tego samego miesiąca 2006 oraz 2005 roku. więcej »
 • 30-08-2007GUS: Informacje o koniunkturze gospodarczej w sierpniu
  Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje o ogólnym klimacie koniunktury oraz koniunkturze w gospodarce w przemyśle przetwórczym, usługach, budownictwie i handlu detalicznym w sierpniu. więcej »
 • 28-08-2007GUS: Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2007 r.
  Ceny dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2007 r. w stosunku do I kwartału 2007 r. wzrosły o 1,5%. więcej »
 • 24-08-2007NBP: Inflacja bazowa netto w lipcu wyniosła 1,5%
  Inflacja bazowa netto w lipcu wyniosła 1,5% w ujęciu rocznym wobec 1,8% w czerwcu, podał Narodowy Bank Polski.   więcej »
 • 24-08-2007GUS: Bezrobocie w lipcu 2007
  W lipcu 2007 odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych. Natomiast większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, m.in. ze względu na rejestrujących się absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spadła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. więcej »
 • 01-08-2007Polska gospodarka po 6 miesiącach 2007 r.
  Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki - wzrost PKB sięgnął 6,1% przy wysokim wzroście spożycia indywidualnego. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. było jeszcze lepiej – wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7 – 6,8%. W tym optymistycznym obrazie pojawiają się jednak pęknięcia: bariery podażowe, które utrudniają utrzymanie dotychczasowej dynamiki rozwoju gospodarki. więcej »
 • 16-07-2007KPP: W ciągu minionego roku rząd nie podjął żadnych przełomowych inicjatyw gospodarczych
  14 lipca br. minęła pierwsza rocznica powołania gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Konfederacja Pracodawców Polskich dokonała oceny gospodarczych dokonań rządu. więcej »
 • 06-07-2007MG: Zwiększyło się zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki
  W 2006 r. firmy zainwestowały 100 mld zł, napłynęło też 11 mld euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co najmniej tyle samo spodziewanych jest w roku bieżącym. Wpływ na to oprócz warunków makroekonomicznych ma zaufanie do polskiej polityki gospodarczej, w tym jej stabilności. więcej »
 • 03-07-2007Program reform według PKPP Lewiatan
  Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »