INDEKS TEMATYCZNY » Górnictwo

 • 13-06-2017
  Górnictwo kosztuje Polskę ok. 6 mld zł rocznie
  W latach 2007-2015 państwo polskie wsparło branżę górniczą środkami w wysokości 65,7 mld zł – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie sektor ten zapewnił środki o zbliżonej wartości z tytułu płatności publicznoprawnych. Jak ocenia NIK, w poprzednich latach nie wykorzystano szans, jakie branży górniczej dawała dobra koniunktura na węgiel kamienny. więcej »
 • 23-06-2015
  Górnictwo mniej opodatkowane niż inne branże
  W Polsce górnictwo węgla kamiennego jest opodatkowane w mniejszym stopniu niż przeciętny sektor polskiej gospodarki – wynika z nowego raportu Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych. Jak wyliczają eksperci, górnictwo jest obecnie obciążone podatkami w podobnym stopniu do przemysłu przetwórczego. więcej »
 • 23-05-2014
  GUS zbadał warunki pracy w Polsce
  W ubiegłym roku w warunkach zagrożenia pracowało 9,3 proc. ogółu pracowników, co oznacza spadek o 0,3 pkt proc. rok do roku – wynika z nowego raportu Głównego Urzędu Statystycznego pn. „Warunki pracy w 2013 r.”. Co szósta osoba zatrudniona w niebezpiecznych warunkach to kobieta. więcej »
 • 23-03-2011
  Czarna przyszłość górnictwa
  Bezpieczeństwu dostaw węgla kamiennego w Polsce zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK, przy obecnym tempie wydobycia tego surowca złóż aktualnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 r.   więcej »
 • 27-01-2011
  Górnictwo: Strategie rozwoju spółek wydobywczych do zmiany
  Jedną z największych barier dla rozwoju branży górniczej w tym roku będzie niedobór pracowników. Polski sektor wydobywczy czekają zmiany własnościowe oraz nowe możliwości finansowania w ramach funduszy europejskich - to główne wnioski raportu firmy doradczej Deloitte zawierającego prognozy na rok 2011 dla sektora wydobywczego.   więcej »
 • 15-11-2010
  Zysk górnictwa za 2009 r. - niespełna 9 mln zł
  W ubiegłym roku sektor górniczy wypracował wynik finansowy na poziomie 8,6 mln zł – wynika z przyjętej przez rząd informacji o wykonaniu w 2009 r. strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015. O niskiej zyskowności sektora zdecydowały przede wszystkim straty odnotowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową. więcej »
 • 16-08-2010
  Górnictwo: W 2009 r. poprawa sytuacji mimo kryzysu
  Skutki globalnego kryzysu finansowego, mimo relatywnie dobrej kondycji polskiej gospodarki na tle innych krajów, dotknęły również polski rynek zbytu węgla kamiennego, a w konsekwencji polskich producentów tego surowca, jednak w ubiegłym roku nastąpiła poprawa kondycji spółek węglowych – wynika z „Informacji o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2009 r.”, którą opublikowało Ministerstwa Gospodarki. więcej »
 • 21-07-2010
  Zamykanie niekonkurencyjnych kopalń w UE – projekt nowego rozporządzenia
  Komisja Europejska zatwierdziła projekt rozporządzenia Rady UE dotyczącego pomocy państwa przeznaczonej na ułatwianie zamykania przynoszących straty kopalń węgla kamiennego w UE do 1 października 2014 r. Wszelka dalsza pomoc operacyjna dla tego sektora będzie uzależniona od przedstawienia planów zamknięcia kopalń przynoszących straty. Zainteresowane państwa członkowskie będą mogły zapewniać wsparcie w zakresie doradztwa i szkoleń dla odchodzących pracowników oraz zapewniać właściwe oczyszczenie i zabezpieczenie terenów kopalń. więcej »
 • 10-05-2010
  Pomoc dla kopalń – jest zgoda KE
  Komisja Europejska uznała program „Pomoc inwestycyjna dla sektora górnictwa węgla kamiennego” za zgodny z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o co zabiegał polski rząd. Dzięki tej decyzji przedsiębiorstwa górnicze będą mogły ubiegać się o dotacje na łączną kwotę 400 mln zł. więcej »
 • 09-03-2010
  MSP sprzedało większość akcji kopalni Bogdanka
  Za ponad 1,1 mld zł Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych 46,7 proc. akcji Lubelskiego Węgla „Bogdanka” SA. Akcje zostały nabyte przez wszystkie polskie otwarte fundusze emerytalne po cenie 70,50 zł za sztukę. Spółka zadebiutowała na GPW 25 czerwca 2009 r., a po obecnej sprzedaży kolejnych 15 mln 882 tys. akcji stała się prywatną spółką z akcjonariatem SP na poziomie 4,3 proc. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY