Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » gminna jednostka budżetowa

  • 29-06-2018Czy gmina płaci podatek sama sobie?
    Grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów, zwolnione są z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienie zostało wprowadzone ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. więcej »
  • 22-03-2018Gmina będąca podatnikiem VAT nie zawsze działa jako podatnik VAT
    Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają gminę z kategorii podatników VAT, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem jej za podatnika podatku od towarów i usług, a realizowane przez nią odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. więcej »
  • 07-01-2014Gminna jednostka budżetowa a VAT po uchwale NSA
    Interpelacja nr 21856 do ministra finansów w sprawie wątpliwości dotyczących stosowania w praktyce przepisów dotyczących podatku od towarów i usług przez gminne jednostki budżetowe więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »