INDEKS TEMATYCZNY » Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 19-04-2010
  GUS: Utrudnienia w komunikacji telefonicznej komórkowej
  Główny Urząd Statystyczny przeprasza wszystkich współpracowników, środki masowego przekazu i wszystkich zainteresowanych statystyką publiczną za utrudnienia w komunikacji telefonicznej komórkowej, jaka zaistniała w ostatnich dniach. więcej »
 • 19-04-2010
  Spis powszechny: Będzie możliwość zadeklarowania dwóch przynależności narodowych
  Główny Urząd Statystyczny informuje, że po pierwszych 14 dniach trwania spisu próbnego pojawiły się pytania dotyczące niektórych zagadnień i aspektów związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Zgłaszane uwagi dotyczyły głównie pytania 17 formularza spisowego – związanego z przynależnością narodową lub etniczną. GUS odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne, po konsultacjach, wprowadzi podczas spisu głównego możliwość zadeklarowania dwóch, a nie jednej odpowiedzi jak przy spisie próbnym. więcej »
 • 24-03-2010
  Coraz więcej osób zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy
  W IV kwartale 2009 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 17,4 mln osób (z tego 15,9 mln pracujących i 1,5 mln bezrobotnych), a biernych zawodowo 14,1 mln osób. W porównaniu z IV kwartałem 2008 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 198 tys. osób (tj. o 1,2%), natomiast populacja biernych zawodowo zmniejszyła się o 75 tys. osób, tj. o 0,5%. Wewnątrz populacji aktywnych zawodowo spadła liczba pracujących – o 120 tys., tj. o 0,7%, wzrosła zaś liczba bezrobotnych – o 317 tys., tj. o 27,5%. więcej »
 • 24-03-2010
  Monitoring rynku pracy: Popyt na pracę w IV kw. 2009 r.
  W końcu grudnia 2009 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10094,6 tys. osób, przy czym w sektorze publicznym – 33,7% a w sektorze prywatnym – 66,3%. Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 59,8%, w średnich – 23,4%, a w małych 16,8%. więcej »
 • 24-03-2010
  Bezrobocie wciąż w górę
  Luty 2010 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2009 roku. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych była mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed rokiem. Równocześnie więcej osób niż w styczniu br. zostało wyrejestrowanych z urzędów pracy. W końcu lutego br. urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w styczniu 2010 r., oraz większą niż w analogicznym okresie ub. roku. więcej »
 • 24-03-2010
  GUS: Koniunktura konsumencka w marcu 2010 r.
  W marcu 2010 r. odnotowano różnokierunkowe tendencje zmian nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6 p.proc. i osiągnął poziom -17,3 p.proc. Zanotowany poziom wskaźnika jest jednak wyższy niż w styczniu 2010 r. o 1,1 p.proc., zaś w stosunku do poziomu sprzed 12 miesięcy - o 13,0 p.proc. więcej »
 • 22-03-2010
  GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku.
  GUS opublikował dane wstępne dotyczące badania przeprowadzonego wśród 18 299 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. więcej »
 • 14-01-2010
  Roczna inflacja w grudniu 2009 r. wyniosła 3,5 proc.
  W grudniu 2009 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu z tym samym miesiącem 2008 r. o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Tyle samo wyniosła inflacja w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Z kolei w relacji do listopada 2009 ceny utrzymały się przeciętnie na zbliżonym poziomie. więcej »
 • 23-12-2009
  Bezrobocie w Polsce w listopadzie 2009 r.
  Listopad 2009 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 roku. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, a większa niż rok temu. Równocześnie mniej osób niż w październiku br. wyrejestrowało się z urzędów pracy. W końcu listopada br. urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w październiku oraz w analogicznym okresie ub. roku. więcej »
 • 02-11-2009
  Kolejny miesiąc spadku inflacji
  Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w październiku 2009 r. Resort przewiduje, że roczna inflacja zmniejszyła się w październiku o 0,3 pkt proc. w porównaniu z wrześniem tego roku. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY