INDEKS TEMATYCZNY » Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 21-07-2015
  Urzędników przybywa, efektywność urzędów spada
  W ciągu ostatnich 6 lat liczba osób pracujących w administracji publicznej wzrosła o blisko 13 proc. Jeszcze w 2008 r. było to 393 tys. pracowników, a w 2014 r. już 444 tys. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Koszty rocznego utrzymania dodatkowych urzędników szacuje się na ok. 2,3 mld zł. Równocześnie spada efektywność urzędów. więcej »
 • 25-05-2015
  Podatki 2015: Wpływy z CIT wzrosły o ponad 15 proc.
  W I kwartale br. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły 5 mld zł, co oznacza wzrost o przeszło 16 proc. rok do roku – wynika z oficjalnych danych resortu finansów. Wzrosły również m.in. przychody przedsiębiorstw i nakłady inwestycyjne na środki trwałe. więcej »
 • 13-02-2015
  Zgłaszanie wypadku przy pracy
  Interpelacja nr 29416 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie metodyki zliczania wypadków przy pracy więcej »
 • 17-02-2014
  Wzrost PKB słabszy od oczekiwań, inflacja nadal niska
  W IV kwartale 2013 r. PKB Polski wzrósł o 2,7 proc. w skali roku – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Tempo wzrostu jest nieco niższe od oczekiwań. Wciąż niski pozostaje również wskaźnik inflacji konsumenckiej. W styczniu ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. rok do roku. więcej »
 • 17-01-2013
  Zgłoszenia INTRASTAT – nowe progi statystyczne na 2013 rok
  W myśl przepisów Prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem VAT i realizująca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej. więcej »
 • 30-08-2010
  Wzrost PKB w II kwartale wyniósł 3,5 proc. rok do roku
  Według opublikowanych przez GUS wstępnych szacunków dynamiki wzrostu gospodarczego, produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) w II kwartale tego roku wzrósł realnie o 3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc. więcej »
 • 23-04-2010
  Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 roku
  W październiku 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził kolejne badanie modułowe gospodarstw domowych, poświęcone problematyce turystyki i wypoczynku. Wśród podstawowych celów badania wymienić należy: poznanie sposobów spędzenia czasu przeznaczonego na wypoczynek, preferowanych przez członków badanych gospodarstw domowych, poznanie planów urlopowych, ocenę stopnia uczestnictwa gospodarstw domowych i ich członków w wyjazdach turystycznych, oszacowanie poziomu wydatków przeznaczonych na ten cel, a także próbę wyjaśnienia powodów nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych. Zadaniem GUS było też ustalenie poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny i oszacowanie wydatków poniesionych w ostatnim roku na zakup i konserwację tego sprzętu. Badanie dotyczyło wyjazdów w okresie 1 X 2008 r. – 30 IX 2009 r. więcej »
 • 21-04-2010
  Ceny produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2010 r.
  Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2010 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. więcej »
 • 21-04-2010
  Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2010 r.
  Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 12,3% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (wobec spadku o 1,9% przed rokiem) i o 18,9% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i była o 2,3 % wyższa w porównaniu z lutym br. więcej »
 • 19-04-2010
  GUS: Utrudnienia w komunikacji telefonicznej komórkowej
  Główny Urząd Statystyczny przeprasza wszystkich współpracowników, środki masowego przekazu i wszystkich zainteresowanych statystyką publiczną za utrudnienia w komunikacji telefonicznej komórkowej, jaka zaistniała w ostatnich dniach. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.11.2022

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.11.2022

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.11.2022

Szkolenie on-line: Podatek PIT - najnowsze i planowane zmiany (Polski Ład 2.0)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
01.12.2022

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę z uwzględnieniem pakietu mobilności -...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
03.12.2022

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY