Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Główny Urząd Statystyczny (GUS)

 • 24-03-2010Monitoring rynku pracy: Popyt na pracę w IV kw. 2009 r.
  W końcu grudnia 2009 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10094,6 tys. osób, przy czym w sektorze publicznym – 33,7% a w sektorze prywatnym – 66,3%. Udział pracujących w podmiotach według wielkości w ogólnej liczbie pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 59,8%, w średnich – 23,4%, a w małych 16,8%. więcej »
 • 24-03-2010Bezrobocie wciąż w górę
  Luty 2010 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2009 roku. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych była mniejsza niż przed miesiącem, ale większa niż przed rokiem. Równocześnie więcej osób niż w styczniu br. zostało wyrejestrowanych z urzędów pracy. W końcu lutego br. urzędy pracy dysponowały większą liczbą ofert pracy niż w styczniu 2010 r., oraz większą niż w analogicznym okresie ub. roku. więcej »
 • 24-03-2010GUS: Koniunktura konsumencka w marcu 2010 r.
  W marcu 2010 r. odnotowano różnokierunkowe tendencje zmian nastrojów konsumenckich. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6 p.proc. i osiągnął poziom -17,3 p.proc. Zanotowany poziom wskaźnika jest jednak wyższy niż w styczniu 2010 r. o 1,1 p.proc., zaś w stosunku do poziomu sprzed 12 miesięcy - o 13,0 p.proc. więcej »
 • 22-03-2010GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku.
  GUS opublikował dane wstępne dotyczące badania przeprowadzonego wśród 18 299 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. więcej »
 • 14-01-2010Roczna inflacja w grudniu 2009 r. wyniosła 3,5 proc.
  W grudniu 2009 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu z tym samym miesiącem 2008 r. o 3,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Tyle samo wyniosła inflacja w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Z kolei w relacji do listopada 2009 ceny utrzymały się przeciętnie na zbliżonym poziomie. więcej »
 • 23-12-2009Bezrobocie w Polsce w listopadzie 2009 r.
  Listopad 2009 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 roku. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, a większa niż rok temu. Równocześnie mniej osób niż w październiku br. wyrejestrowało się z urzędów pracy. W końcu listopada br. urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w październiku oraz w analogicznym okresie ub. roku. więcej »
 • 02-11-2009Kolejny miesiąc spadku inflacji
  Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat na temat prognozowanej dynamiki cen konsumpcyjnych w październiku 2009 r. Resort przewiduje, że roczna inflacja zmniejszyła się w październiku o 0,3 pkt proc. w porównaniu z wrześniem tego roku. więcej »
 • 02-11-2009GUS: Niższe zyski firm w ubiegłym roku
  Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wynikach przedsiębiorstw za ubiegły rok.  Zysk netto na koniec roku 2008 wykazało 79,6 proc. ogółu badanych jednostek (84 proc. w 2007 r.), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 78,6 proc. przychodów z całokształtu działalności (w 2007 r. 89,8 proc.). Zyski firm ogółem wyniosły prawie 78 mld zł i były prawie o 30 proc. niższe niż rok wcześniej. więcej »
 • 06-05-2009Powszechny spis rolny w 2010 r.
  W 2010 r. odbędzie się powszechny spis rolny – zakłada projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów na wniosek prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Będzie to pierwszy taki spis od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ostatni powszechny spis w polskim rolnictwie miał miejsce w 2002 r., a od tego czasu wiele się zmieniło, choćby w związku z włączeniem się Polski w realizację Wspólnej Polityki Rolnej - wprowadzono mechanizmy rynkowe i systemy dopłat do rolnictwa. więcej »
 • 27-04-2009W marcu bezrobocie wzrosło do 11,2 proc.
  Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu marca 2009 r. stanowili 11,2 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w lutym br., jak i w marcu 2008 r. – 10,9 proc.) - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,1 proc.), zachodniopomorskim (15,5 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (15,2 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,1 proc.), mazowieckie (8,3 proc.), śląskie (8,5 proc.) i małopolskie (9,1 proc.). więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »