Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Garaż

 • 02-09-2014Garaż jako środek trwały
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni planuje zakup lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem garażowym, tzn. lokal zostanie wykorzystany w celu garażowania samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w działalności gospodarczej. Czy zakup garażu można zaliczyć do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodu? więcej »
 • 30-05-2014Amortyzacja miejsc postojowych
  Pytanie: Spółka z o.o. nabyła lokal mieszkaniowy z przeznaczeniem na wynajem. Oprócz lokalu mieszkaniowego nabyła również udział wynoszący 6/60 części w lokalu niemieszkalnym - hali garażowej objętych odrębną księgą wieczystą wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Czy miejsca postojowe stanowią odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według stawki 4,5%? więcej »
 • 25-04-2014Podatek od garażu
  Z uzasadnienia: Za najważniejsze kryterium decydujące o zakwalifikowaniu danej nieruchomości do kategorii budynków mieszkalnych jest jego faktyczne przeznaczenie. Skoro garaż nie pełni funkcji mieszkaniowej i nie jest wyodrębnioną częścią budynku mieszkaniowego, nie może podlegać opodatkowaniu stawką przewidzianą dla tego rodzaju nieruchomości. więcej »
 • 14-02-2014Podatek od nieruchomości - rząd szykuje kontrowersyjne zmiany
  Do niektórych garaży nie będzie można już stosować stawek podatku od nieruchomości niższych od tych obowiązujących dla budynków mieszkalnych – wprowadzenie zmian przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt nowelizacji przepisów niektórych ustaw, w tym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Za każdy metr garażu podatek wynosić ma ok. 6-8 zł. więcej »
 • 12-12-2013Podatek dochodowy od sprzedaży garażu
  Pytanie podatnika: Czy dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w garażu wielostanowiskowym w wysokości 20.000,00 zł zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przeznaczenia tego dochodu w ciągu dwóch lat od sprzedaży, na zakup lokalu mieszkalnego? więcej »
 • 11-12-2013Sprzedaż garażu a ulga mieszkaniowa w PIT
  Interpelacja nr 21814 do ministra finansów w sprawie opodatkowania dochodów ze sprzedaży mieszkań i garaży przez członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych więcej »
 • 22-11-2013Amortyzacja blaszanego garażu
  Pytanie podatnika: Do środków trwałych wykorzystywanych przez Wnioskodawcę na potrzeby działalności gospodarczej należy m.in. garaż wykonany z blachy, który nie jest trwale związany z gruntem (brak fundamentów). Wartość początkowa tego garażu przekracza 3500 zł, w związku z czym podlega on amortyzacji w czasie. Czy stawka amortyzacyjna w wysokości 10% przyjęta przez Wnioskodawcę do ww. blaszanego garażu jest prawidłowa? więcej »
 • 24-06-2013Wysokość podatku od nieruchomości za garaż
  Interpelacja nr 17081 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zakresu stosowania stawek podatkowych od garaży więcej »
 • 24-04-2013Ulga meldunkowa: Sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i garażem
  Z uzasadnienia: Wobec formalnego powiązania budynków: gospodarczego i garażu z budynkiem mieszkalnym (budynki związane z budynkiem mieszkalnym nie mogły być przedmiotem odrębnego obrotu), możliwości objęcia zwolnieniem podatkowym przynależności do lokalu mieszkalnego, zestawienia pojęć użytych w przepisach art. 21 ust. 21 oraz art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT, zasadne jest przyjęcie, że zwolnieniem podatkowym określonym jako ulga meldunkowa objęte było zbycie całej nieruchomości - budynku mieszkalnego, wraz z jego częściami składowymi służącymi realizacji celów mieszkaniowych, w postaci budynku gospodarczego oraz garażowego. więcej »
 • 19-02-2013Podatek od garaży wielostanowiskowych
  Zapytanie nr 2829 do ministra finansów w sprawie niejasnych przepisów odnoszących się do opodatkowania garaży wielostanowiskowych więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »