Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Fundusze strukturalne

 • 22-03-2010PARP: Aktualizacja zbioru pytań i odpowiedzi do Poddziałania 2.1.1 PO KL
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o aktualizacji pytań i odpowiedzi w ramach Poddziałania 2.1.1. W zakładkach „Pytania i odpowiedzi” dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 zamieszczone zostały odpowiedzi PARP na najczęstsze i najważniejsze wątpliwości zgłaszane przez beneficjentów w trakcie spotkań nt. zasad realizacji umów, a także w kontaktach bezpośrednich. więcej »
 • 16-02-2010O prostych funduszach i opodatkowaniu VAT miejsc parkingowych i postojowych
  Interpelacja nr 13604 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania środków pomocowych (unijnych) więcej »
 • 22-12-2009Rusza III edycja konkursu Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich
  4 stycznia 2010 r. rusza III edycja konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów unijnych, których realizacja przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 lutego 2010 r. więcej »
 • 22-12-2009Stan wydatkowania środków unijnych
  Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 20 grudnia 2009 r. złożono 99,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 230,6 mld zł – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. więcej »
 • 25-05-2009Zwolnienie z podatku dochodów uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z UE
  Zagadnienie zwolnienia z podatku środków bezzwrotnej pomocy od dłuższego już czasu stanowi obszar częstych sporów z organami podatkowymi. Rozbieżności w orzecznictwie powoduje regulacja art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 587, dalej: pdf). więcej »
 • 04-12-2008Wciąż słabe wykorzystanie środków z Funduszu Spójności
  Do końca października Polska wykorzystała prawie 90 proc. funduszy strukturalnych i tylko niespełna 54 proc. środków z Funduszu Spójności na lata 2004-2006 — poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. więcej »
 • 03-12-2008Ewidencja i rozliczanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Decyzja o otrzymaniu wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza projekt w fazę realizacji. Wcielenie w życie nawet najlepszych pomysłów nie jest proste i wymaga od projektodawcy spełnienia szeregu warunków wynikających z dokumentów programowych programów operacyjnych. Jak sprawić, by dobrze przygotowany projekt przebiegał sprawnie i zakończył się sukcesem? Uzyskanie dotacji na realizację projektu nie gwarantuje szczęśliwego doprowadzenia projektu do końca i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Projekt trzeba jeszcze sprawnie przeprowadzić oraz prawidłowo rozliczyć środki otrzymane i wydatkowane na jego realizację. więcej »
 • 12-11-2008Płatności UE bez większych błędów
  Rewidenci Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wydali pozytywną opinię na temat ksiąg rachunkowych UE za rok budżetowy 2007. Kontrola Trybunału wykazała, że ponad 95 proc płatności UE została przeprowadzona prawidłowo, chociaż nadal w pewnych dziedzinach błędy występują zbyt często. Dotyczy to szczególnie wydatków na rzecz regionów UE i podnoszenie zatrudnienia (polityka spójności), gdzie za zarządzanie dotacjami odpowiedzialne są władze poszczególnych państw członkowskich. więcej »
 • 31-10-2008Orzecznictwo podatkowe: Sposób wypłaty środków finansowych nie powinien decydować o zwolnieniu
  Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy. więcej »
 • 27-10-2008Fundusze unijne: Więcej możliwości odwoławczych
  Potencjalni beneficjenci funduszy unijnych otrzymają dodatkowe możliwości odwoływania się od decyzji o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie – przewiduje projekt nowelizacji ustaw związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Przewiduje on m.in. prawo odwołania się wnioskodawcy do sądu administracyjnego. Rozwiązanie to chwali Konfederacja Pracodawców Polskich. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »