Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Fundusze inwestycyjne

 • 16-11-2010Lepsze wyniki TFI po I półroczu
  Pierwsza połowa 2010 r. przyniosła widoczną poprawę sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych – wynika z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Po znacznym pogorszeniu wskaźników w latach 2008-2009, nastąpił zarówno wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, jak i liczby nowo powstałych podmiotów. więcej »
 • 15-11-2010Dyrektywa o funduszach hedgingowych i private equity przyjęta przez europarlament
  Parlament Europejski zatwierdził propozycję nowych regulacji dotyczących alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Nowa dyrektywa wprowadza zapisy dotyczące wyprzedaży aktywów i zasad wynagradzania zarządzających funduszami, określa zasady funkcjonowania tzw. europejskiego paszportu umożliwiającego wprowadzanie funduszy do obrotu w całej UE, a także wymagania w zakresie odpowiedzialności depozytariuszy, kapitału początkowego oraz stosowania dźwigni finansowych. więcej »
 • 08-11-2010Zyski funduszy inwestycyjnych wzrosły o jedną piątą
  W I półroczu 2010 roku fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych osiągnęły wynik finansowy netto na poziomie 209,1 mln zł, czyli o 22,5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r. - podał GUS. W pierwszej połowie br. na polskim rynku funduszy inwestycyjnych funkcjonowało ogółem 376 funduszy, czyli o 31 więcej niż przed rokiem. W ciągu minionych dwunastu miesięcy liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się z 97 do 78. Powstało natomiast 6 nowych specjalistycznych funduszy otwartych i na koniec czerwca br. działało 46 takich podmiotów. Odnotowano wzrost w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych z 208 do 252. więcej »
 • 23-09-2010Debiut pierwszego funduszu ETF na GPW
  Lyxor ETF WIG20, pierwszy fundusz typu ETF (exchange-traded fund), zadebiutował na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. Wprowadzenie do obrotu tytułów uczestnictwa nowego funduszu otwiera nową kategorię instrumentów notowanych na warszawskiej giełdzie oraz nowe możliwości inwestycyjne dla uczestników rynku – podkreślają władze GPW. więcej »
 • 14-09-2010KE zapowiada dalsze reformy sektora finansowego
  Jesienią UE będzie kontynuować reorganizację europejskiego finansowego systemu regulacyjnego – ogłosiła Komisja Europejska. Po wprowadzeniu środków w zakresie lepszego nadzoru nad agencjami ratingowymi i ograniczeniu premii wypłacanych przez banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne na zatwierdzenie czeka jeszcze kilka ważnych aktów prawnych, a inne są w trakcie opracowywania. Do końca tego roku Komisja zamierza przedstawić większość wniosków ustawodawczych w ramach reformy i wzywa kraje UE oraz Parlament Europejski do przyjęcia ich przed końcem 2011 r. więcej »
 • 10-05-2010Regulacja alternatywnych funduszy inwestycyjnych: EKES popiera wniosek KE
  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), organ doradczy UE, poparł wniosek Komisji Europejskiej dotyczący regulacji alternatywnych funduszy inwestycyjnych, takich jak fundusze hedgingowe i fundusze kapitału prywatnego. Jednocześnie Komitet wezwał do wprowadzenia jednolitych wymogów dotyczących przekazywania informacji dotyczących ryzyka przez wszystkie fundusze tego rodzaju, podkreślając ich odpowiedzialność za wywołanie ostatniego kryzysu finansowego. więcej »
 • 18-03-2010KNF doradza, jak wybrać fundusz inwestycyjny
  Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała zalecenia dla osób rozważających ulokowanie oszczędności w funduszach inwestycyjnych. KNF podkreśla, że wybierając fundusz inwestycyjny, trzeba wziąć pod uwagę własne, indywidualne preferencje - potrzeby finansowe i akceptowane ryzyko. Ważny jest cel inwestycji, horyzont czasowy i poziom możliwej do poniesienia straty. więcej »
 • 10-03-2010Przeniesienie udziałów do TFI powoduje powstanie przychodu
  Zbycie akcji bądź udziałów w spółce z o.o. w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym powoduje powstanie przychodu podatkowego, z uwagi na to, że jest formą odpłatnego zbycia akcji lub udziałów. Jeżeli wartość przenoszonych akcji lub udziałów jest wyższa niż w chwili, kiedy podatnik je nabył powstaje po jego stronie dochód do opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 27-11-2009Blisko 90 mld zł w funduszach inwestycyjnych
  Na koniec I półrocza 2009 r. suma aktywów zarządzanych przez 42 działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynosiła 87,86 mld zł i była wyższa od poziomu z grudnia 2008 roku o 6,35 mld złotych, czyli o 7,79 proc. - podała Komisja Nadzoru Finansowego. więcej »
 • 20-10-2009Dyrektywa MiFID: Zmiana zakresu działalności maklerskiej
  21 października wchodzi w życie uchwalona 4 września 2008 r. nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID (2004/39/WE) oraz aktów wykonawczych do tej dyrektywy. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach regulujących działalność maklerską. Spowodują one, że działalność inwestycyjna prowadzona dotychczas przez przedsiębiorców niebędących firmami inwestycyjnymi zostanie zakwalifikowana jako działalność maklerska, co będzie wiązało się z koniecznością uzyskania przez nich zezwolenia KNF. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »