Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » fotografia

 • 18-09-2012Fotografia szkolna - aspekty prawne i podatkowe
  Fotografie klasowe są pamiątką, którą zwykle docenia się dopiero po latach, zaś w czasie, kiedy są one robione, najczęściej budzą pytania o to, jakie są zasady współpracy danego fotografa ze szkołą. Problematyka ta nie jest uregulowana w przepisach. więcej »
 • 12-09-2012Obowiązki polskich banków zdjęć wypłacających należności fotografom z zagranicy
  Użytkownikami stocków mogą być zarówno osoby fizyczne, jak też prawne, z Polski lub też spoza jej terytorium. Osoby odpowiedzialne za wypłaty należności dla fotografów powinny dysponować dokładnymi informacjami w tym zakresie. Wynika to z tego, że jeżeli wypłata należności następuje na rzecz nierezydenta, czyli podmiotu, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby bądź zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zastosowanie znajdą przepisy o ograniczonym obowiązku podatkowym oraz o konieczności pobierania tzw. podatku u źródła. więcej »
 • 30-08-2012Udzielenie licencji do fotografii przez podatnika VAT a obowiązek podatkowy
  Licencja to, – zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), umowa o korzystanie z utworu, która obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Jeśli dana fotografia stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, wówczas jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i może być przedmiotem umowy licencyjnej. więcej »
 • 30-07-2012Współtwórstwo fotografii
  Twórcą każdego utworu, w tym także utworu fotograficznego może być zarówno jedna osoba, jak i dwie lub więcej. W przypadku, gdy w powstawanie danego utworu jest zaangażowanych kilka osób, wówczas może przysługiwać im status współtwórcy. Istotne znaczenie ma w tej kwestii to, że aby można było mówić o współtwórstwie danej osoby przy tworzeniu konkretnej fotografii, zdjęcie to musi stanowić przejaw jej działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Zagadnienie współtwórstwa w fotografii może mieć miejsce np. podczas tworzenia fotografii reklamowej, gdzie swój wkład ma zarówno fotograf, jak i twórca kampanii promocyjnej. więcej »
 • 24-07-2012Nabycie prawa do wykorzystania wizerunku na fotografii a PIT
  Wykorzystywanie wizerunku osoby dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, np. w kampanii reklamowej, wiąże się zwykle z koniecznością uiszczenia wynagrodzenia. O ile w umowie nie zawarto postanowień odmiennych, w zamian za otrzymaną zapłatę model wyraża zgodę na rozpowszechnianie swego wizerunku. więcej »
 • 18-07-2012Dopuszczalność rozporządzania i korzystania z opracowania cudzej fotografii
  Przepisami prawa autorskiego są objęte tylko te fotografie, które są utworami. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.; dalej: pr.a.), przedmiotem tej regulacji są utwory fotograficzne. Aby dane zdjęcie było uznane za utwór, musi jednakże spełniać przesłanki wynikające z art. 1 ust. 1 pr.a., tzn. być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. więcej »
 • 10-07-2012Prawo autorskie: Dozwolony użytek utworu fotograficznego
  Dozwolony użytek to prawo do korzystania z rozpowszechnionego utworu bez zgody twórcy i w zasadzie bez konieczności uiszczania stosownego wynagrodzenia. Prawo to można jednak realizować jedynie na zasadach określonych w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm. dalej pr.a.). więcej »
 • 20-04-2012Zamieszczanie filmów i zdjęć na portalu internetowym a rozliczenie PIT
  Przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych. Podlegają one opodatkowaniu w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 3 sierpnia 2011 r. nr IPTPB2/415-218/11-2/KO. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »