Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » firma

 • 19-11-2015Stan techniczny budynku a podatek od nieruchomości
  Z uzasadnienia: Przy ustalaniu czy dana nieruchomość (nie) nadaje się do wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej należy mieć na uwadze, jakiego rodzaju działalność gospodarczą prowadzi podatnik - przedsiębiorca będący posiadaczem nieruchomości. Nie chodzi więc o możliwość wykorzystania nieruchomości do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, przez jakiegokolwiek przedsiębiorcę. więcej »
 • 22-10-2015Zawieszenie działalności gospodarczej a rozliczenie VAT
  Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej nie była przez jakiś czas wykorzystywana w VAT. Dawniej podatnik, który z jakichś przyczyn zaprzestał czasowo wykonywać działalność gospodarczą, musiał dokonywać tych samych czynności co podatnik aktywnie prowadzący taką działalność. W szczególności zobowiązany był do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jak jest dzisiaj? więcej »
 • 22-10-2015Wyzwania dla zarządów, audytorów i biegłych
  Preambuła do nowej dyrektywy PE nr 2014/56/UE i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego wskazują, że jakość informacji finansowej, jakość rewizji to determinanty zaufania inwestorów do rynku kapitałowego. więcej »
 • 12-10-2015Przychody z najmu lub dzierżawy uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej
  W przypadku gdy przychody z najmu są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, są one doliczane do pozostałych przychodów z działalności gospodarczej, a uzyskany dochód podlega opodatkowaniu na zasadach, które obowiązują danego przedsiębiorcę w roku podatkowym. I tak, w odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych podatek wyniesie 19% uzyskanego dochodu. więcej »
 • 08-10-2015Odpisy amortyzacyjne zawsze kosztem uzyskania przychodu?
  Przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują np. samochody, komputery czy inne środki trwałe również do celów niezwiązanych z prowadzoną firmą. Czy w takiej sytuacji jest możliwe zaliczenie w całości do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej oraz poza tą działalnością? Czy też kosztem będzie tylko proporcjonalna część odpisu? Zobaczmy. więcej »
 • 01-10-2015Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszty podatkowe
  Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, ponieważ jeszcze ono nie istnieje. Wydatki w istocie rzeczy mają charakter osobisty i służą zdobyciu kwalifikacji zawodowych – a co za tym idzie nie można uznać ich za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniają przesłanek wyrażonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. więcej »
 • 28-09-2015Rozliczenie pracy własnej w formie noty obciążeniowej
  Pytanie podatnika: Czy przepisy ustaw podatkowych w tym Ordynacji podatkowej, stoją na przeszkodzie temu, aby transfer wynagrodzenia w zakresie rozliczenia kosztów pracy własnej Wnioskodawcy, dokonany z rachunku bankowego beneficjenta (P.) na rachunek prywatny Wnioskodawcy, został udokumentowany za pomocą noty księgowej lub noty obciążeniowej? więcej »
 • 24-09-2015Zawieszenie działalności gospodarczej a prowadzenie PKPiR
  Pojawiają się różne odpowiedzi na pytanie: czy przedsiębiorca powinien prowadzić PKPiR w trakcie zawieszenia działalności? Sprawdźmy zatem, jak to właściwie jest. więcej »
 • 21-09-2015Zatrudnienie małżonka lub dziecka a koszty uzyskania przychodów
  Czy podatnik (rodzic) może ująć jako koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem swojego pełnoletniego dziecka ? więcej »
 • 03-09-2015Wykorzystywanie samochodów w działalności a rozliczenia VAT
  Z uzasadnienia: Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Stosownie jednak do regulacji zawartej w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych: przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »