Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Finanse publiczne

 • 12-07-2018Samorządy otrzymają nowe możliwości rolowania długów
  Ustawa o finansach publicznych zostanie uzupełniona o nowe rozwiązania dotyczące restrukturyzacji długów jednostek samorządu terytorialnego (JST) – wynika z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji. Samorządy otrzymają m.in. nowe możliwości tzw. rolowania długów. Większość nowych przepisów wejdzie w życie z początkiem 2019 r. więcej »
 • 22-06-2018Podatki 2018: Komitet Standardów Rachunkowości na nowych zasadach
  Ministerstwo Finansów będzie mięć więcej (7 zamiast 5) przedstawicieli w Komitecie Standardów Rachunkowości – wynika z projektu przedstawionego przez resort finansów. Równocześnie zmniejszona zostanie liczba przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegły Rewidentów. Kadencja KSR ma być wydłużona z 2 do 3 lat. więcej »
 • 09-03-2018Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – biznes krytycznie o nowym projekcie
  Projektowane przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu budzą kilka wątpliwości – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja krytykuje m.in. szybkie tempo prac nad projektem oraz kształt niektórych przepisów. Nowa ustawa powinna wejść w życie w ciągu kilku miesięcy. więcej »
 • 19-02-2018Podatki 2019: System PPK z zachętami fiskalnymi?
  Powszechny i dobrowolny system pracowniczych planów kapitałowych (PPK) ma być uzupełniony systemem zachęt fiskalnych – zapowiada rząd. W obecnej wersji projektu nowej ustawy przewidziano m.in. dopłaty do programu oraz niewliczanie składek finansowanych przez pracodawcę do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości składek emerytalno-rentowych. więcej »
 • 20-11-2017Polska z coraz większym długiem publicznym
  Stan polskich finansów publicznych zaczyna przypominać tykającą bombę – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci FOR powołują się na szacunki Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z których wynika, że w latach 2016-2017 Polska zanotuje najszybszy w całej Unii Europejskiej przyrost długu publicznego w relacji do PKB. więcej »
 • 31-10-2017Brakuje transparentności w publikowaniu danych budżetowych – twierdzi FOR
  Dane dotyczące wykonania budżetu są publikowane z coraz większymi opóźnieniami, a brak regularności utrudnia rzetelną ocenę stanu finansów publicznych Polski – uważają eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci zwracają też uwagę na największą od lat skalę przesunięć zwrotów podatku VAT. więcej »
 • 25-08-2017Podatki 2018: Projekt nowego budżetu zakłada większe uszczelnienie systemu
  Rząd przyjął w czwartek wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Dochody mają wynieść 355,7 mld zł, a wydatki osiągnąć poziom 397,2 mld zł. W efekcie deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść dokładnie 2,7 proc. PKB. Szacując wysokość wpływów do budżetu, Ministerstwo Finansów założyło kontynuację i podjęcie nowych działań związanych z uszczelnianiem systemu podatkowego. więcej »
 • 07-06-2017Podatki 2018: Rząd przedstawił założenia podatkowe nowego budżetu
  Utrzymanie stawek podatku od towarów i usług (VAT) na obecnym poziomie i kolejne działania związane z uszczelnianiem systemu podatkowego – to jedne z głównych założeń podatkowych budżetu państwa na rok 2018. Założenia zostały przyjęte we wtorek przez rząd i w najbliższych dniach mają być przedstawione do konsultacji stronie społecznej. więcej »
 • 04-05-2017Obowiązują już zmiany w ustawie o finansach publicznych
  Jak informuje MFiR od 28 kwietnia obowiązują zmiany w ustawie o finansach publicznych, dotyczące m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla również przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, które mogły wywoływać problemy interpretacyjne. więcej »
 • 20-03-2017Samorządowy zakład budżetowy jako podatnik CIT
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »