Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Finanse

 • 02-03-2010Może fiskus w końcu znormalnieje – komentarz
  Wszechpotężny, zdawałoby się, fiskus otrzymał kolejny cios – tym razem w postaci wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 1147/09 z 14 lutego 2009 r., przytaczanym w tekście Opodatkowanie dochodów kapitałowych – rewolucja? więcej »
 • 27-10-2009UE ureguluje rynek finansowych instrumentów pochodnych
  Komisja Europejska zapowiedziała objęcie uregulowaniami rynku derywatów – produktów finansowych uważanych za jedną z przyczyn kryzysu finansowego. W 2010 roku Komisja ma wprowadzić przepisy, które zmniejszą zagrożenie, jakie mogą stanowić dla gospodarki te instrumenty finansowe. To kolejna inicjatywa UE na rzecz wzmocnienia kontroli usług finansowych. więcej »
 • 24-08-2009Zyski firm spadły o 16 proc.
  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorstwa niefinansowe osiągnęły w I półroczu tego roku zysk netto na poziomie ponad 37 mld zł. To o ponad 16 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. O ponad 1 pkt proc. zmalała liczba firm eksportujących swoje towary i usługi, a o 2,6 proc. - liczba eksporterów osiągających zyski. więcej »
 • 09-07-2009Raport OLAF: W Polsce 13 przypadków nadużyć finansowych w 2008 r.
  Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przedstawił w Brukseli najnowsze roczne sprawozdanie, opisujące działalność urzędu w UE. W ubiegłym roku OLAF wszczął 204 nowych dochodzeń, a do końca roku prowadził 351 spraw na terenie Wspólnoty (w tym 13 w Polsce) i w państwach kandydujących. Najwięcej nadużyć wykryto w Belgii, Bułgarii i we Włoszech. więcej »
 • 22-05-2009Gorsze wyniki przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale
  Od stycznia do marca 2009 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych oraz ich podstawowe wskaźniki ekonomiczne uległy pogorszeniu w stosunku do notowanych przed rokiem. Wynik finansowy netto ogółu badanych firm zmniejszył się o połowę, zmalała liczba eksporterów oraz podmiotów, które dzięki sprzedaży za granicę osiągnęły zysk. więcej »
 • 24-04-2009Dostawcy usług finansowych odczuwają skutki kryzysu
  Jak wynika z badania Bezpieczeństwo Obrotu Gospodarczego (BOG) przeprowadzanego na zlecenie InfoMonitora, w odczuciu właścicieli i osób odpowiedzialnych za finanse firm, w ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco spadła pewność w obrocie gospodarczym. Najgorsze nastroje panują wśród dostawców usług finansowych. Ponad połowa firm deklaruje, że odczuwa skutki kryzysu. więcej »
 • 03-03-2009Sposób na kryzys finansowy – więcej nadzoru
  Zdaniem europejskich ekspertów zwiększony nadzór w sektorze finansów może zapobiec powtórnemu kryzysowi finansowemu. Zespół specjalistów w dziedzinie finansów przedstawił 18 szczegółowych zaleceń, które mają na celu zaostrzenie nadzoru nad instytucjami i rynkami finansowymi w UE. więcej »
 • 02-12-2008Rządowy plan wzmocnienia gospodarki
  Zasilenie gospodarki kwotą nawet 91,3 mld zł, utrzymanie przyszłorocznego deficytu na zaplanowanym wcześniej poziomie przy obniżonej prognozie wzrostu gospodarczego — to najważniejsze założenia rządowego „Planu stabilności i rozwoju”, którego celem jest wzmocnienie gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego. więcej »
 • 26-11-2008Szef MG o kryzysie finansowym: Sytuacja w Polsce pod kontrolą
  W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka kryzys na światowych rynkach finansowych skłania niektóre międzynarodowe instytucje do podejmowania działań, które mogą mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę. Zapewnił jednak, że sytuacja w krajowej gospodarce jest na bieżąco monitorowana przez resort gospodarki. więcej »
 • 21-11-2008Gorsze wskaźniki ekonomiczne firm spoza sektora finansowego
  W okresie od stycznia do września 2008 r. wyniki finansowe w przedsiębiorstwach niefinansowych kształtowały się nieco korzystniej od uzyskanych przed rokiem, z wyjątkiem wyniku finansowego netto. Obniżyły się natomiast podstawowe wskaźniki ekonomiczne w stosunku do notowanych rok temu. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »