Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Finanse

 • 26-09-2011Kredyt w walucie? Do wyboru właściwie tylko euro. Ale czy warto?
  Wyrażenie „kredyt walutowy” można już w Polsce precyzować jako „kredyt w euro”. Kredyt hipoteczny denominowany do franka szwajcarskiego stał się ostatecznie produktem dla wybrańców. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl radzą kredytobiorcom, czy warto rozważać kredyt w euro. więcej »
 • 17-05-2011Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o szczególnym charakterze. Dyscyplina finansów publicznych to zespół, określonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których naruszenie skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności. więcej »
 • 23-03-2011Lepsze wyniki firm
  W roku 2010 wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych uległy poprawie w porównaniu z uzyskanymi rok wcześniej. Korzystniejsze były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wynik finansowy netto firm spoza sektora finansowego wyniósł w ubiegłym roku 89,4 mld zł i był wyższy o 13,4 proc. niż w 2009 – podał Główny Urząd Statystyczny.   więcej »
 • 24-01-2011Prezes NBP w europejskim nadzorze finansowym
  Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka został wybrany do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Komitet Sterujący pełni kluczową rolę w nowej architekturze nadzoru finansowego w Unii Europejskiej poprzez wspieranie procesu decyzyjnego ESRB. Szef NBP będzie w składzie Komitetu Sterującego ESRB jedynym przedstawicielem banków centralnych krajów członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej.   więcej »
 • 17-01-2011Wysokie rezerwy finansowe firm napędzą inwestycje?
  Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w 2010 roku na kontach przedsiębiorstw przybyło kilkanaście miliardów złotych, a ich zadłużenie zmalało o kilkaset milionów. Bardzo dobra finansowa kondycja polskich firm może je skłonić do podnoszenia nakładów inwestycyjnych. Na razie jednak - mimo wysokich zysków - inwestycje krajowych przedsiębiorstw wciąż są niewystarczające – uważa PKPP Lewiatan.   więcej »
 • 11-01-2011Finanse: Większość Polaków tylko z podstawową wiedzą
  Polska zajęła siódme miejsce wśród dziesięciu krajów, w których przeprowadzono badanie „Barometr Finansowy ING” mierzącego poziom wiedzy finansowej konsumentów i jej wpływ na zachowania i postawy wobec zagadnień finansowych. Tylko nieco ponad jedna czwarta polskich respondentów określiła swoją wiedzę z zakresu finansów jako dobrą i doskonałą. Pozostali mogli się pochwalić zaledwie podstawową lub słabą znajomością tej problematyki.   więcej »
 • 16-09-2010Rynek instrumentów pochodnych – KE chce większej przejrzystości
  W ramach prowadzonych obecnie prac nad poprawą stabilności systemu finansowego Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia służącego zwiększeniu bezpieczeństwa i przejrzystości rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Komisja proponuje przekazywanie repozytoriom transakcji danych na temat pozagiełdowych kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych i udostępnianie tych informacji organom nadzoru. Ponadto zestandaryzowane pozagiełdowe kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych mają być rozliczane za pośrednictwem partnerów centralnych (CCP) w celu ograniczenia kredytowego ryzyka kontrahenta. więcej »
 • 23-08-2010Lewiatan: Powolny powrót do formy po gospodarczym osłabieniu
  W porównaniu z latami 2004-2008, gdy przychody średnich i dużych firm rosły w tempie 14-16 proc. rocznie, wzrost tylko o 2,9 proc. pokazuje ciągle jeszcze słaby potencjał rynku – ocenia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Jej zdaniem sytuacja poprawia się, ale bardzo powoli. Według GUS, w pierwszych sześciu miesiącach br. wynik finansowy netto przedsiębiorstw ogółem był wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku o 6 proc. więcej »
 • 23-08-2010Zyski firm w I półroczu wyższe niż przed rokiem
  Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych uległy w I półroczu br. wyraźnej poprawie w porównaniu z uzyskanymi w tym samym okresie 2009 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. Korzystniejsze były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, poza wskaźnikiem rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. więcej »
 • 10-03-2010Gorsza sytuacja finansowa Polaków
  Czterech na dziesięciu Polaków odczuło pogorszenie sytuacji finansowej swoich gospodarstw domowych w ostatnich trzech miesiącach – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA. Zdecydowana większość respondentów – ponad 85 proc. – deklaruje, że nie zdarza im się zalegać z płatnościami. W pierwszej kolejności regulują opłaty za wodę, prąd, gaz oraz czynsz za mieszkanie. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »