INDEKS TEMATYCZNY » fakturowanie

 • 10-08-2023
  VAT: Skutki przedwczesnego wystawienia faktury
  Zgodnie z art. 106i ust 7 ustawy VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub otrzymaniem - przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi - całości lub części zapłaty. więcej »
 • 09-08-2023
  VAT: Szczególne terminy wystawiania faktur
  Poza podstawowym terminem wystawiania faktur, ustawa VAT przewiduje również terminy szczególne. Zgodnie z art, 106i ust. 3 ustawy VAT fakturę wystawia się nie później niż: więcej »
 • 08-08-2023
  VAT: Ogólne terminy wystawiania faktur VAT
  Reguła podstawowa wyrażona w art. 106i ust. 1 ustawy VAT podaje, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-9. więcej »
 • 03-08-2023
  Sposób wystawienia faktury. Moment otrzymania faktury
  Sposób wystawienia faktury zależy od rodzaju dokumentu (papierowy lub elektroniczny) z jakim mamy do czynienia. W przypadku faktur w formie papierowej stosujemy ogólną regułę wyrażoną w art. 106g ust. 1 ustawy VAT, gdzie podano, że faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.   więcej »
 • 02-08-2023
  VAT: Faktura zaliczkowa i faktura końcowa
  Czynnością rodzącą obowiązek podatkowy w podatku VAT jest także otrzymanie całości lub części zapłaty (zaliczek, zadatek itp.). Wynika to z treści art. 19a ust. 8 ustawy VAT. W konsekwencji otrzymanie zaliczki powinno zostać udokumentowane fakturą (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy VAT). więcej »
 • 01-08-2023
  VAT: Mechanizm podzielonej płatności i faktury VAT
  Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek SKOK. więcej »
 • 31-07-2023
  VAT: Samofakturowanie
  Zasada podstawowa wskazuje, że fakturę wystawia sprzedawca, a więc podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługę. Jednocześnie przepisy ustawy VAT przewidują możliwość wystawienia faktury przez nabywcę i przypadek ten określany jest jako tzw. samofakturowanie. więcej »
 • 28-07-2023
  Wystawienie faktury VAT przez komornika
  Przepisy ustawy VAT dopuszczają sytuacje, w których faktura wystawiana jest nie przez podatnika, lecz przez komornika w toku czynności egzekucyjnych. więcej »
 • 26-07-2023
  VAT: Podstawowe zasady wystawiania faktur VAT
  Zagadnienie obowiązku wystawienia faktury uregulowane zostało w art. 106b ustawy VAT. W przepisie tym możemy przeczytać, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: więcej »
 • 07-07-2023
  Wystawianie faktur VAT przez podatników zwolnionych
  Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z podatku VAT często mają wątpliwości dotyczące prawidłowego dokumentowania sprzedaży. Dotyczą one zarówno rodzaju dokumentów, którymi powinni poświadczać sprzedaż jak i danych, obligatoryjnie umieszczanych na dokumentach sprzedaży. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY