Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Faktoring

 • 05-07-2010Firmy faktoringowe osiągnęły w ubiegłym roku 81 mln zł zysku
  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2009 r. W badaniu statystycznym wzięły udział 43 podmioty prowadzące działalność faktoringowa, z tego 23 wyspecjalizowane przedsiębiorstwa oraz 20 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności. Wynik finansowy netto niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych wyniósł 80,8 mln zł. więcej »
 • 22-01-2010Spadły obroty polskich firm faktoringowych
  W ubiegłym roku obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły wartość nieco ponad 30 mld zł. Oznacza to spadek o 8,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W okresie dwuletnim, dzięki rekordowemu rozwojowi rynku w 2008 r., firmy PZF odnotowały wzrost obrotów o prawie 60 proc. więcej »
 • 22-10-200922 mld zł obrotów firm faktoringowych po trzech kwartałach
  Jak podał Polski Związek Faktorów, obroty 10 zrzeszonych w nim firm faktoringowych osiągnęły po trzech kwartałach tego roku wartość 21,6 mld zł. To o 13 proc. mniej niż w ubiegłym roku, jednak w porównaniu z poprzednimi kwartałami nastąpiło zahamowanie spadku wartości faktoringu. więcej »
 • 28-07-2009Niższe obroty firm faktoringowych
  Obroty 11 firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły po II kwartale 2009 roku wartość 14,2 mld zł. To ponad 12 proc. mniej niż w dwóch pierwszych kwartałach 2008 r. Przyczyn spadku obrotów PZF szuka w mocnym spowolnieniu całej gospodarki a w szczególności w słabnącym eksporcie, który według danych Ministerstwa Gospodarki tylko w I kwartale br. spadł o około 23 proc. więcej »
 • 06-07-2009GUS: Dobra kondycja firm faktoringowych w 2008 r.
  Według Głównego Urzędu Statystycznego, faktoring staje się coraz lepiej znanym źródłem finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy m. in. wzrost w 2008 r. wartości wykupionych wierzytelności do ok. 45,5 mld zł (o 50,8 proc. w ciągu roku) oraz wzrost liczby kontrahentów (4,8 tys. wobec 4,5 tys. przed rokiem). W faktoringu coraz wyraźniej dominują spółki założone przez nierezydentów wywodzących się z sektora ubezpieczeniowego i bankowego. Działalność faktoringowa (zarówno pod względem liczby umów, klientów, jak i wartości transakcji) koncentrowała się województwach najwyżej rozwiniętych, ¾ transakcji wykupu faktur zrealizowano w dwu sekcjach: przetwórstwie przemysłowym i handlu hurtowym. więcej »
 • 27-01-2009Obroty polskich firm faktoringowych sięgnęły blisko 48 mld zł
  Według Polskiego Związku Faktorów, w 2008 roku obroty całego rynku faktoringu w Polsce osiągnęły wartość 47,9 mld zł. Rekordowy - wynoszący 75 proc. - wzrost obrotów odnotowały firm zrzeszone w PZF. więcej »
 • 26-01-2009Czy odsetki dyskontowe przy faktoringu „niewłaściwym” są opodatkowane VAT?
  Usługi pośrednictwa finansowego są generalnie zwolnione z VAT. Z zakresu zwolnienia wyłączony jest jednak m.in. faktoring. W ramach usługi faktoringu „niewłaściwego” faktor odkupuje od faktoranta niewymagalną wierzytelność. W odróżnieniu jednak od faktoringu właściwego - w razie niespłacenia wierzytelności przez dłużnika - faktor może dochodzić spłaty od faktoranta. Brak przeniesienia ryzyka na faktora przy faktoringu „niewłaściwym” oznacza, że jest to inna umowa nienazwana z grupy usług pośrednictwa finansowego. W konsekwencji odsetki dyskontowe pobrane w ramach usługi faktoringu „niewłaściwego” są wynagrodzeniem za usługę zwolnioną z VAT - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 02-06-2008Faktoring w 2007 r.
  W 2007 r. badane podmioty (firmy i banki łącznie) wykupiły wierzytelności za 30,3 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. W nabywaniu od przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych roszczeń o zapłatę należnych im kwot z różnego rodzaju źródeł (zwłaszcza sprzedaży) przodowały wyspecjalizowane spółki faktoringowe. Banki zajmowały się tego typu działalnością niemal dwukrotnie rzadziej. więcej »
 • 21-09-2007Moment zaliczenia do KUP wydatku na wynagrodzenie za usługę factoringu
  Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z zawarciem umowy factoringu stanowią koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskaniem przychodu i czy można zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2006 r.? więcej »
 • 22-05-2007ABC faktoringu – Ewidencja księgowa i podatkowa
  W poprzednich odcinkach cyklu ABC faktoringu omawialiśmy pojęcia związane z faktoringiem, omawialiśmy rodzaje faktoringu oraz aspekty podatkowe i prawne, których analiza może być przydatna z punktu widzenia faktoranta i faktora. Dzisiaj kilka zdań o ewidencji księgowej u faktoranta. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »