Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Faktoring

 • 14-06-2018Faktoring i jego odmiany – przewodnik praktyczny (2)
  Faktoring, zdobywający coraz silniejszą pozycję na rynku krótkookresowego finansowania, jest korzystną alternatywą dla pożyczek i kredytów. Dla firm korzystających z faktoringu sytuacja wygląda obecnie bardzo dobrze – zwiększa się konkurencja wśród faktorów, średni czas dostępu do gotówki ulega skróceniu, a koszty finansowania zmniejszają się. Ale nie dajmy się zwieść pierwszej napotkanej ofercie. Analizując propozycje firm faktoringowych, trzeba analizować wiele różnych elementów. Aby to robić skutecznie, należy wiedzieć, co nam zaoferują dostawcy gotówki. Zapraszamy do drugiej części przewodnika po faktoringu dla małych i średnich przedsiębiorców. więcej »
 • 08-06-2018Faktoring dla małych i średnich przedsiębiorców – przewodnik praktyczny (1)
  Przedsiębiorcy, dostarczając towary i świadcząc usługi większym kontrahentom, rzadko mogą pozwolić sobie na pobieranie zapłaty z góry lub w momencie dostawy. Częściej spotykają się z sytuacją, w której odbiorca oczekuje przedstawienia faktury z odroczonym terminem płatności, który może sięgać nawet 60-90 dni. W relacjach z firmami z sektora finansów publicznych odroczony termin płatności to niekwestionowana norma. Jednocześnie przedsiębiorca, szczególnie mały, nabywając produkty i usługi u poddostawców, nie ma argumentów, które pozwoliłyby mu oczekiwać symetrycznych terminów. To w sposób oczywisty rodzi problemy z płynnością. Faktoring to jeden ze sposobów (oczywiście nie jedyny) na rozwiązanie lub złagodzenie tych problemów. więcej »
 • 09-10-2017Faktoring w księgach rachunkowych
  Faktoring jest jedną z form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. W ostatnich latach stał się on dość popularny, ponieważ umożliwia poprawę płynności przedsiębiorstwa, które korzystając z usług wyspecjalizowanego instytutu finansowego (tzn. faktora), nabywa w drodze cesji od klienta (tzn. faktoranta) nieprzeterminowane wierzytelności, które są mu należne z tytułu świadczonych usług czy też dokonanych dostaw towarów. W ramach faktoringu mogą być świadczone usługi dodatkowe, które polegają głównie na przejęciu ryzyka niewypłacalności dłużnika, windykacji należności i finansowaniu poprzez dyskonto. więcej »
 • 19-01-2016Branża faktoringowa rośnie w siłę
  W Polsce coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na korzystanie z tzw. usług faktoringowych, które sprowadzają się do sprzedaży faktur wyspecjalizowanym firmom. Jak wynika z szacunków Polskiego Związku Faktorów (PZF), w 2016 r. obroty branży faktoringowej mogą osiągnąć poziom nawet 140 mld zł, co oznaczałoby wzrost o ok. 20 mld zł rok do roku. więcej »
 • 11-09-2012Usługi faktoringowe a opodatkowanie VAT
  Pytanie podatnika: Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę faktorantowi? Czy usługi faktoringu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT? więcej »
 • 24-05-2012Transakcje na rynku wierzytelności: Faktoring
  Faktoring jest umową nienazwaną, czyli niezapisaną wprost w kodeksie cywilnym, wobec czego, zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, strony zawierają umowę wedle swojego uznania, byleby tylko jej treść nie była sprzeczna z przepisami kodeksu. Umowę faktoringu zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Jest to forma finansowania przedsiębiorstw poprzez wykup wierzytelności. Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. więcej »
 • 06-03-2012Faktoring wierzytelności a rozliczenie VAT
  Faktoring jest rodzajem działalności finansowej polegającym na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. więcej »
 • 14-01-2011Faktoring: Polski rynek wzrósł o 30 proc.
  W ubiegłym roku obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły o prawie 30 proc. do wartości 55,9 mld zł. Jak podkreśla PZF, oznacza to powrót do długoterminowego trendu wzrostowego, który został przerwany w 2009 r. z powodu kryzysu finansowego i spowolnienia polskiej gospodarki. Na przestrzeni lat 2000-2010 obroty PZF wzrosły o 49,8 mld zł z poziomu 6 mld zł, co oznacza ponad 8-krotne zwiększenie ich wartości.   więcej »
 • 26-07-2010Obroty firm faktoringowych sięgnęły prawie 20 mld zł
  Polski Związek Faktorów (PZF), zrzeszający 13 największych instytucji faktoringowych działających w Polsce, poinformował, że obroty jego członków wyniosły po dwóch kwartałach tego roku 19,03 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza to wzrost o około 3 mld zł, bez uwzględnienia członków przyjętych do PZF w 2010 r. Natomiast wzrost obrotów wszystkich członków PZF, łącznie z nowo przyjętymi, wyniósł 34,6 proc. więcej »
 • 05-07-2010Firmy faktoringowe osiągnęły w ubiegłym roku 81 mln zł zysku
  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych w 2009 r. W badaniu statystycznym wzięły udział 43 podmioty prowadzące działalność faktoringowa, z tego 23 wyspecjalizowane przedsiębiorstwa oraz 20 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności. Wynik finansowy netto niebankowych przedsiębiorstw faktoringowych wyniósł 80,8 mln zł. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »