INDEKS TEMATYCZNY » Ewidencja gruntów i budynków

 • 28-05-2013
  Nieaktualna ewidencja a podatek od nieruchomości
  Z uzasadnienia: Przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości, dla organów podatkowych wiążąca jest klasyfikacja gruntów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku zmiany ewidencji gruntów w związku z prowadzonymi przez podatnika wieloma postępowaniami administracyjnymi i sądowymi, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego ostateczną decyzją oraz żądanie ewentualnej zmiany tej decyzji. Jednak do czasu zmiany ewidencji wiążą, w tym przedmiocie wszystkie organy obowiązujące w niej zapisy. więcej »
 • 12-09-2011
  Dane z ewidencji decydują o stawce podatku dla nieruchomości
  Interpelacja nr 23425 do ministra finansów w sprawie ustalania kategorii budynków na potrzeby podatku od nieruchomości więcej »
 • 16-12-2010
  Właściwe określenie podstawy wymiaru podatku od nieruchomości
  Organy podatkowe ustalając wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów i budynków – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. więcej »
 • 23-09-2010
  VAT: Sprzedaż terenów niezabudowanych bez planu zagospodarowania przestrzennego
  Z uzasadnienia wyroku WSA: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego. Jest to bowiem akt kierownictwa wewnętrznego, którego postanowienia nie mogą jednak wpływać na sytuację obywateli i ich organizacji, a więc podmiotów, które nie są adresatami przedmiotowego studium, jako że nie zaliczają się do kategorii organów administracji. Nienormatywność studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego powoduje, że na jego podstawie nie może być określony przedmiot opodatkowania ani pozostałe elementy stosunku prawnopodatkowego. Zatem, w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, w celu ustalenia czy teren, na którym położona jest konkretna nieruchomość, jest terenem budowlanym lub przeznaczonym pod zabudowę należy odwołać się do zapisów zamieszczonych w ewidencji gruntów i budynków. więcej »
 • 27-11-2009
  Orzecznictwo WSA: Ewidencja gruntów i budynków jest wiążąca
  Stosownie do treści art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomości w zakresie między innymi przedmiotu opodatkowania, jest związany zapisem zawartym w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości). Jedynie wykazanie przez właścicieli nieruchomości w trybie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, wadliwości zapisu w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), będzie skutkować jego odrzuceniem w całości lub w części, przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok. więcej »
 • 16-11-2009
  Gminy naliczają wyższy podatek nawet do 5 lat wstecz
  Interpelacja nr 11882 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku od nieruchomości w związku ze zmianą ewidencji gruntów więcej »
 • 20-04-2009
  Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie budynków przy braku ewidencji
  Wykładnia art. 1a pkt 1, art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-e) ustawy z dnia 12 stycznia 1991. r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) wskazuje w przypadku braku ewidencji budynków, że zakres odesłania przepisów do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) pozwala tylko na określenie, czy dany obiekt jest budynkiem, natomiast jego charakter powinien być określony w postępowaniu podatkowym w oparciu o wszystkie prawnie dopuszczalne dowody. więcej »
 • 19-01-2009
  Orzecznictwo podatkowe: Ustalanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego
  W zakresie podatków i opłat lokalnych organy podatkowe opierają się na ewidencji gruntów i budynków, która jest urzędowym dokumentem stanowiącym źródło informacji wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
16.02.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.02.2023

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY