Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Eurostat

 • 18-03-2010Wyższe koszty pracy w UE
  W IV kwartale 2009 r. roczny wzrost godzinowych kosztów pracy w Unii Europejskiej wyniósł 2,4 proc. w porównaniu z 2,9 proc. w poprzednim kwartale – podał Eurostat. W strefie euro roczny wzrost wyniósł 2,2 proc. w porównaniu z 3 proc. w poprzednim kwartale. Największy wzrost godzinowych kosztów pracy odnotowano w Bułgarii, a największy spadek – na Litwie. więcej »
 • 15-03-2010W UE spadło zatrudnienie
  Według wstępnych szacunków Eurostatu, w IV kwartale 2009 r., w porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba osób zatrudnionych w strefie euro spadła o 0,2 proc. (347 tys. osób) natomiast w całej Unii Europejskiej zmniejszyła się o 0,3 proc. (583 tys. osób). W ujęciu rocznym zatrudnienie spadło odpowiednio o 2 i 2,1 proc. więcej »
 • 17-02-2010Bilans handlowy UE: Ponad 105 mld euro deficytu w 2009 r.
  W 2009 r. Unia Europejska odnotowała deficyt w wysokości 105,5 mld euro, w porównaniu do -258,4 mld w roku 2008. Według pierwszych szacunków, w grudniu ubiegłego roku deficyt handlowy UE27 wyniósł 2,5 mld euro, w porównaniu z -11,3 mld w grudniu 2008 oraz -6,8 mld w listopadzie 2009 r. W grudniu 2009 – w ujęciu miesięcznym – eksport całej Wspólnoty wzrósł o 2 proc., a import o 0,5 proc. więcej »
 • 25-01-2010UE: Liczba nowych zamówień wciąż niższa niż rok wcześniej
  W listopadzie 2009, w porównaniu do listopada 2008 r., wielkość nowych zamówień dla przemysłu spadła o 0,5 proc. w strefie euro i o 1,2 proc. w UE27 – podał Eurostat. Z kolei w porównaniu do października 2009 r. w strefie euro wskaźnik zamówień w przemyśle wzrósł o 2,7 proc. po spadku w październiku o 2,1 proc., a w całej Unii Europejskiej wskaźnik ten zwiększył się w listopadzie 2009 r. o 2,6 proc. po spadku o 1,5 proc. w październiku. więcej »
 • 18-01-2010Rośnie inflacja w UE
  Roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej w grudniu 2009 r. wyniosła 1,4 proc., w porównaniu z 1 proc. w listopadzie ubiegłego roku i 2,2 proc. rok wcześniej – podał Eurostat. Z kolei miesięczna stopa inflacji wyniosła w grudniu 2009 r. 0,2 proc. Średnia roczna stopa inflacji w ubiegłym roku ukształtowała się w Dwudziestce Siódemce na poziomie 1 proc. w porównaniu z 3,7 proc. w 2008 r. więcej »
 • 15-01-2010Unia odnotowała miesięczny wzrost produkcji przemysłowej
  W listopadzie ubiegłego roku, w porównaniu do października 2009, skorygowana sezonowo produkcja przemysłowa wzrosła o 1 proc. w strefie euro i o 0,9 proc. w UE27 po spadku odpowiednio o 0,3 i 0,7 proc. w październiku – podał Eurostat. Z kolei w listopadzie 2009 w porównaniu do listopada 2008 r. produkcja przemysłowa zmniejszyła się o 7,1 proc. w strefie euro i o 6,4 proc. w całej Unii. więcej »
 • 07-01-2010Tanieje produkcja przemysłowa w UE
  W listopadzie ubiegłego roku, w porównaniu do listopada 2008 r., ceny produkcji przemysłowej spadły w UE27 o 3,2 proc., a w strefie euro o 4,4 proc. – podał Eurostat. Z kolei w ujęciu miesięcznym wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł w przedostatnim miesiącu 2009 r. o 0,2 proc. w całej UE i o 0,1 proc. w strefie euro, po wzroście odpowiednio o 0,6 i 0,3 proc. w październiku. więcej »
 • 07-01-2010UE: Spadek liczby nowych zamówień w przemyśle
  Eurostat opublikował dane na temat wysokości wskaźnika zamówień w przemyśle UE w październiku 2009 r. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku w strefie euro spadł on o 2,2 proc. po wzroście o 1,7 proc. we wrześniu. W UE27 liczba nowych zamówień spadła o 1,6 proc. w październiku 2009 po wzroście o 1,4 proc. we wrześniu. W ujęciu rocznym nowych zamówień dla przemysłu ubyło 14,5 proc. w strefie euro i 14,1 proc. w całej Wspólnocie. więcej »
 • 15-12-2009Wyższe koszty pracy w UE
  W trzecim kwartale tego roku godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej zwiększyły się o 3,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wobec wzrostu o 4,2 proc. w poprzednim kwartale – podał Eurostat. W strefie euro koszty te były wyższe o 3,2 proc. (4,3 proc. w poprzednim kwartale). więcej »
 • 15-12-2009Milion zatrudnionych mniej w UE
  Liczba osób zatrudnionych w Unii Europejskiej spadła w III kwartale tego roku, w porównaniu do poprzedniego kwartału, o 0,5 proc. (1 mln 19 tys. osób) – podał Eurostat. W okresie kwiecień czerwiec tego roku kwartalny spadek zatrudnienia wyniósł w UE27 0,6 proc. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »