INDEKS TEMATYCZNY » Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 • 08-04-2010
  Realizacja Narodowej Strategii Spójności - stan na 5 kwietnia 2010 r.
  Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 5 kwietnia 2010 r. złożono 118 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 273,8 mld zł. więcej »
 • 16-02-2010
  O prostych funduszach i opodatkowaniu VAT miejsc parkingowych i postojowych
  Interpelacja nr 13604 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania środków pomocowych (unijnych) więcej »
 • 18-03-2009
  Cross-financing w projektach realizowanych w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki
  Realizując projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemal zawsze mamy do czynienia z cross-financingiem. Zanim omówimy podstawowe założenia dokonywania wydatków projektu w ramach cross-financingu, wyjaśnijmy zasadę elastycznego (krzyżowego) finansowania. Chociaż kwalifikowalność kosztów POKL odnosi się głównie do Europejskiego Funduszu Społecznego, to jednak Instytucja Zarządzająca POKL dopuściła możliwość poszerzenia katalogu wydatków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o koszty kwalifikowalne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zasadzie cross-financingu, umożliwiając realizatorom projektów zakup składników majątku, niezbędnych do wykonywania zadań. więcej »
 • 30-07-2008
  Program dla Europy Środkowej: Pierwsze projekty zatwierdzone
  Komitet Monitorujący Programu dla Europy Środkowej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektom zgłoszonym w pierwszym naborze. Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma trzydzieści międzynarodowych przedsięwzięć. więcej »
 • 15-07-2008
  Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach PO IG
  Preumowy na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Instytutem Wzornictwa Przemysłowego wiceszef resortu gospodarki. Umowy dotyczą projektu Kredyt technologiczny o wartości prawie 1,5 mld zł oraz Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo, na który przeznaczono 17,9 mln zł. więcej »
 • 05-06-2008
  Zgoda na pomoc dla lotnisk
  Komisja Europejska zatwierdziła pomoc w wysokości 296,6 mln zł (84,1 mln euro) na budowę nowego lotniska w Świdniku pod Lublinem i wyraziła zgodę na sfinansowanie ze środków publicznych wydatków wynoszących łącznie 6 mln zł (1,7 mln euro) na rozbudowę lotniska w Gdańsku Rębiechowie. więcej »
 • 28-05-2008
  Ocena rozdziału pomocy UE na wzrost konkurencyjności
  Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgłosili dobre – w rozumieniu obowiązujących kryteriów oceny – projekty inwestycyjne, otrzymali wsparcie finansowe, bądź jego zapewnienie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa – stwierdza opublikowany we wtorek raport Najwyższej Izby Kontroli na temat wsparcia inwestycyjnego dla małych i srednich przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. więcej »
 • 23-05-2008
  Wizyta komisarz Huebner w Polsce
  Polska musi zadbać o większą stabilność i przejrzystość przepisów prawnych, by usprawnić proces finalizacji inwestycji w ramach europejskiej polityki regionalnej – przekonywała komisarz Danuta Huebner, która złożyła oficjalną wizytę w Warszawie. Komisarz spotkała się m.in. z ministrem środowiska Maciejem Nowickim oraz ministrem finansów Janem Rostowskim. więcej »
 • 21-04-2008
  72 mln euro dla Polski i Litwy
  Do 10 lipca 2008 r. można zgłaszać wnioski o dofinansowanie w ramach pierwszego nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007–2013. Do wykorzystania w całej perspektywie finansowej jest kwota w wysokości blisko 72 mln euro ze środków unijnych. więcej »
 • 15-01-2008
  Wsparcie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej
  Czeskie Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze swoim polskim odpowiednikiem rozpoczęło nabór wniosków do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.09.2023

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY