Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Euro

 • 30-07-2010Wprowadzenie euro – spadek poparcia w nowych państwach członkowskich
  Tyle samo Polaków opowiada się za wymianą złotego na euro, co przeciwko przyjęciu wspólnej waluty – wynika z badania na temat poglądów obywateli państw spoza strefy euro na temat przyszłego wprowadzenia unijnej waluty. Badanie Eurobarometr Flash zostało przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w maju tego roku na łącznej grupie 8 tys. respondentów z ośmiu krajów członkowskich (Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia). więcej »
 • 14-07-2010Szybsze płatności w euro?
  Polska Krajowa Izba Rozliczeniowa oraz paneuropejski operator rozliczeniowy Equens SE zawarły porozumienie dotyczące bezpośredniej wymiany transakcji polecenia przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT) w oparciu o standardy współpracy w ramach Stowarzyszenia Europejskich Izb Rozliczeniowych EACHA – poinformowała KIR. Współpraca ta pozwoli obydwu izbom rozliczeniowym na zwiększenie liczby banków, z którymi możliwa będzie bezpośrednia wymiana płatności w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). więcej »
 • 06-05-2010Zmalało poparcie dla wprowadzenia euro
  Poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce znacznie zmalało, choć nadal zwolenników odejścia od złotego jest więcej niż przeciwników – wynika z najnowszego badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Począwszy od 2006 r., w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, Instytut zadaje respondentom pytanie: Czy jesteście Państwo za zastąpieniem złotego wspólną walutą europejską? więcej »
 • 29-01-2010Polacy podzieleni w ocenie euro
  Ukazał się pierwszy numer „Monitora opinii publicznej”, prezentującego aktualne opinie na temat wprowadzenia euro w Polsce. Publikacja wydana przez biuro pełnomocnika rządu ds. wprowadzenia euro przynosi wyniki badania przeprowadzonego w grudniu 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Finansów przez Ipsos Observer na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1001 osób w wieku 15 i więcej lat. Ankietowanych, którzy są zwolennikami wspólnej waluty, jest tyle samo co przeciwników. więcej »
 • 06-11-2009Rząd i NBP będą współdziałać we wprowadzaniu euro
  W czwartek doszło do spotkania pełnomocnika rządu i pełnomocnika zarządu NBP ds. wprowadzenia euro. Zainaugurowało ono prace Narodowego Komitetu oraz Rady Koordynującej ds. wprowadzenia euro w Polsce, powołanych 3 listopada rozporządzeniem Rady Ministrów. Zarówno Komitetowi, jak i Radzie będą wspólnie przewodniczyli obydwaj pełnomocnicy. więcej »
 • 04-11-2009Dopilnują przygotowań do wprowadzenia euro
  Skuteczne i płynne wprowadzenie Polski do strefy euro mają zapewnić: Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw euro, Rada Koordynacyjna i Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw przygotowań do wprowadzenia euro przez Polskę. We wtorek instytucje te powołał rząd na wniosek pełnomocnika ds. wprowadzenia euro. więcej »
 • 11-09-2009Debata o roli euro w walce z kryzysem
  Podczas panelu zorganizowanego przez firmę doradczą Deloitte na Forum Ekonomicznym w Krynicy eksperci rozważali różne konsekwencje przyjęcia i nieprzyjęcia unijnej waluty. Ich zdaniem Polska, Czechy, Węgry, które nie weszły do strefy euro, wykazały się elastycznością w dostosowaniu się do warunków kryzysowych poprzez zdeprecjonowanie swoich walut, dzięki czemu zapewniły sobie większą konkurencyjność. więcej »
 • 07-09-2009Rządowy serwis o euro
  Resort finansów uruchomił serwis internetowy pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia euro. Kompendium wiedzy na temat najważniejszych aspektów wprowadzenia euro w Polsce można znaleźć pod adresem: www.euro.mf.gov.pl lub w zakładce „Integracja ze strefą euro” na stronie Ministerstwa Finansów. więcej »
 • 05-08-2009Polska wypełnia obecnie tylko jedno kryterium przyjęcia euro
  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro opublikowało informację dotyczącą wypełnienia przez Polskę kryteriów przyjęcia wspólnej europejskiej waluty – „Monitor konwergencji nominalnej”. Z dokumentu wynika, że Polska musi przeprowadzić działania dostosowawcze w trzech z czterech dziedzin branych pod uwagę przy ocenie gotowości do przyjęcia euro. Dostosowania nie wymaga jedynie poziom stóp procentowych. więcej »
 • 03-08-2009W II połowie roku wyższe wpływy z podatków?
  Zdaniem szefa zespołu doradców premiera ministra Michała Boniego może się okazać, że w drugiej połowie 2009 r. przychody z podatków będą trochę wyższe od założonych w korekcie budżetu. Boni potwierdził również, że rząd jesienią przedstawi skorygowaną mapę drogową dojścia Polski do euro. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »