INDEKS TEMATYCZNY » ETS

 • 26-09-2008
  Zwrot podatku podatnikom VAT UE bez płacenia kaucji
  Zwrotu różnicy podatku podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE rozpoczynającym wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatnikom, którzy rozpoczęli wykonywanie takich czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy należy dokonywać na ogólnych zasadach określonych w art. 87 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, bez konieczności złożenia przez podatnika kaucji, o której mowa w art. 97 ust. 7 tej ustawy. więcej »
 • 22-08-2008
  Czy zakaz odliczania VAT przy wydatkach, które nie są KUP, jest zgodny z prawem UE?
  Artykuł 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przewiduje generalny zakaz odliczania podatku naliczonego związanego z wydatkami, których nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Zakaz ten jest niezgodny z prawem wspólnotowym i nie może być stosowany przy określaniu zobowiązań podatkowych. Zgodnie bowiem z prawem wspólnotowym wszelkie ograniczenia dotyczące odliczania podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną VAT mogą dotyczyć tylko konkretnie określonych towarów i usług. Zakaz wynikający z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dotyczy natomiast towarów i usług określonych w sposób niekonkretny, bez wskazania ich rodzajów — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 15-05-2008
  Prawo do odliczenia VAT z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta
  Przez lata w polskim orzecznictwie i praktyce fiskalnej utrwalony był pogląd, iż podatnik nie ma prawa od odliczenia VAT naliczonego zapłaconego od czynności prawnych, które ze względu na ich sprzeczność z ustawą lub pozorność dotknięte są nieważnością. Nie miało przy tym znaczenia to, czy organy nieważność tę wiążą z obejściem prawa podatkowego, czy też z wadami czynności, których przyczyny pozostają poza prawem podatkowym. Urzędnicy odwoływali się wprost do treści art. 58 i 83 kodeksu cywilnego, a sądy nie zawsze to kwestionowały mimo braku odpowiednich regulacji podatkowych. Kolejne rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT, zarówno z okresu przed, jak i po 1 maja 2004 r., zezwalały na takie postępowanie. Zyskało ono potwierdzenie (od 1 czerwca 2005 r.) w art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy o VAT. Rozwiązanie to jest niezgodne z jednolitą linią orzeczniczą ETS. więcej »
 • 30-04-2008
  Miejsce świadczenia usługi targowej
  Interpelacja nr 1094 do ministra finansów w sprawie zaliczenia usług targowych do usług reklamy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług więcej »
 • 15-04-2008
  Orzecznictwo ETS i jego znaczenie dla ochrony praw podatników (1) 
  Przystąpienie Polski do Wspólnoty Europejskiej (WE) skutkuje przejęciem dorobku prawnego Wspólnoty obejmującego zarówno prawo stanowione, jak również niepisane zasady ogólne prawa wspólnotowego oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Polskie przepisy prawne muszą być zgodne z szeroko pojmowanym prawem WE. Ani przepisy prawa krajowego, ani decyzje organów nie mogą pozostawać w sprzeczności z normami prawa wspólnotowego oraz z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości. więcej »
 • 14-03-2008
  Odliczanie podatku VAT od wydatków na imprezy integracyjne dla pracowników
  Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników w ramach święta branżowego, z wyjątkiem usług noclegowych i gastronomicznych? więcej »
 • 01-02-2008
  Orzecznictwo podatkowe: Korekta VAT przy zaniechaniu inwestycji
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3886/06 więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
16.02.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.02.2023

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY