Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » ETS

 • 19-03-2014Kodeks pracy sprzeczny z unijną dyrektywą – wyrok ETS
  Polskie przepisy dotyczące pracy na czas określony są częściowo sprzeczne z unijną dyrektywą 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. – orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS). Zakwestionowany art. 33 Kodeksu pracy dotyczy okresu wypowiedzenia, mającej trwać ponad 6 miesięcy, umowy o pracę na czas określony. więcej »
 • 18-03-2014Podatki 2014: Ustawa dotycząca CFC może naruszyć zasady wolnego handlu
  Resort finansów podejmuje działania, które są sprzeczne z podstawowymi zasadami wolnego rynku – uważają eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 7500 działających w Polsce firm. Kontrowersje wzbudza projekt dotyczący opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), zarejestrowanych poza granicami kraju. więcej »
 • 29-05-2013Wyrok ETS: Obowiązek podatkowy w usługach transportowych
  Po ponad 9 latach obowiązywania ustawy o VAT oraz przy kończącym się terminie obowiązywania przepisów dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do niektórych czynności Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł o niezgodności z dyrektywą 112 polskiego przepisu regulującego moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług transportowych. więcej »
 • 09-07-2010Zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usług z tzw. rajów podatkowych niezgodny z prawem wspólnotowym
  W dniu 8.07.2010 r. przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości („ETS”) odbyła się rozprawa dotycząca zgodności z prawem wspólnotowym art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wprowadzającego zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usług z tzw. „rajów podatkowych”. W postępowaniu polską spółkę reprezentowali doradcy podatkowi Jerzy Martini oraz Marek Wojda z kancelarii Baker & McKenzie. W ocenie doradców podatkowych Baker & McKenzie, bezwarunkowy zakaz odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy płatność za nabywaną usługę kierowana jest do kraju wymienionego na liście rajów podatkowych, jest niezgodny z prawem unijnym. więcej »
 • 24-02-2010Akcyza w podstawie opodatkowania VAT
  W połowie 2009 r. Komisja Europejska, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu polskich władz do zmiany prawa, wniosła do ETS skargę przeciwko Polsce. Przedmiotem sporu jest zgodność z prawem wspólnotowym polskich regulacji VAT w zakresie, w jakim w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu dostawy samochodów osobowych należało uwzględniać akcyzę. więcej »
 • 22-07-2009Polskie prawo podatkowe nie do końca zgodne z prawem unijnym
  Interpelacja nr 9847 do ministra finansów w sprawie skutków orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego prawa odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w innym kraju UE więcej »
 • 15-04-2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczanie VAT przy zakupie paliwa do samochodów użytkowanych przez firmy
  W konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 r. przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej Dyrektywy, od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartym w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. więcej »
 • 13-03-2009Samochody i odliczenie VAT: Zwrot oraz oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia ETS z dnia 22.12.2008 r. w sprawie C-414/07
  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczących trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07, uprzejmie wyjaśniam co następuje: więcej »
 • 16-02-2009ETS: Akcyza na elektryczność w Polsce niezgodna z unijną dyrektywą
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że polska ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje w sposób wystarczająco precyzyjny momentu, w którym wymagalny staje się w Polsce podatek od energii elektrycznej, i tym samym jest niezgodna z unijną dyrektywą dotyczącą opodatkowania energii elektrycznej. Skargę przeciwko Polsce złożyła Komisja Europejska. więcej »
 • 06-10-2008MF: ETS nie znalazł przepisu zabraniającego państwom członkowskim opodatkowywania środków pochodzących z funduszy strukturalnych
  Interpelacja nr 4674 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za pracę finansowaną z funduszy unijnych więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »