Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Emerytury i renty

 • 23-11-2009300 tys. wniosków o przeliczenie „okresów zerowych”
  Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, już ponad 300 tys. emerytów i rencistów złożyło wnioski o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego za okresy, w których niemożliwe było ustalenie wysokości faktycznie uzyskanej pensji. Każdy, kto do ostatniego dnia grudnia złoży podobny wniosek, może liczyć na wyrównanie świadczenia za cały 2009 r. więcej »
 • 13-11-2009Wypłata emerytur i rent niezagrożona – zapewnia ZUS
  Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia mogą być w całym 2009 r. wyższe od planowanych, na co wskazują wyniki finansowe Funduszu po trzech kwartałach, jednak nie grozi mu utrata płynności finansowej – zapewnił rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski w odpowiedzi na publikację dziennika "Rzeczpospolita", z której wynika, że Zakład ma kłopoty z pieniędzmi na bieżącą wypłatę świadczeń. więcej »
 • 26-10-2009Więcej emerytów i rencistów
  Przeciętna liczba emerytów i rencistów w okresie od stycznia do września bieżącego roku wyniosła 9 mln 339,4 tys. osób i była większa niż przed rokiem o 1,1 proc. - wyliczył GUS. Liczba osób pobierających emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych zwiększyła się w ujęciu rocznym o 1,9 proc. - do 7 mln 907,4 tys., podczas gdy liczba rolników indywidualnych pobierających emerytury i renty spadła o 3,5 proc. - do 1 mln 432 tys. osób. więcej »
 • 08-10-2009Polsko-australijska umowa o zabezpieczeniu społecznym
  Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak oraz minister spraw zagranicznych Australii Stephen Smith podpisali w środę, 7 października umowę o zabezpieczeniu społecznym oraz porozumienie administracyjne w sprawie jej stosowania. Po umowie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz umowie z Kanadą, które weszły w życie w tym roku, jest to kolejna umowa regulująca stosunki w zakresie zabezpieczenia społecznego z państwem, na którego terenie mieszka liczna Polonia. więcej »
 • 30-09-2009Wchodzi w życie polsko-kanadyjska umowa o zabezpieczeniu społecznym
  1 października 2009 r. zacznie obowiązywać umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą, która reguluje stosunki między obydwoma państwami w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania emerytur i rent osobom, które pracowały w tych państwach, oraz transferu świadczeń przyznanych przez instytucję ubezpieczeniową jednego państwa na rzecz osób zamieszkałych w drugim państwie. więcej »
 • 01-09-2009ZUS: Niższe limity przychodów
  Od 1 września obowiązują nowe, niższe limity przychodów, których przekroczenie powoduje zawieszenie bądź zmniejszenie emerytury lub renty. Limity stanowiące 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszyły się odpowiednio o ponad 70 i 135 zł, natomiast limit 30 proc. - o przeszło 30 zł. więcej »
 • 21-08-2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
  Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne więcej »
 • 03-07-2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (2)
  III. Przeliczenie renty rodzinnej Wysokość renty rodzinnej obliczana jest jako 85%, 90% lub 95% (w zależności od liczby osób uprawnionych do tej renty) świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie, po której przysługuje ta renta. Tak więc zarówno przy przyznawaniu tej renty po raz pierwszy, jak i przy przeliczaniu jej wysokości, oblicza się wysokość świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, a od tego świadczenia ustala się wysokość renty rodzinnej. Przy ustalaniu i przeliczaniu podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, stosuje się zasady przedstawione w I i II części opracowania. więcej »
 • 01-07-2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (1)
  Prezentowany artykuł skierowany jest przede wszystkim do tych z Państwa, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu się o te świadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobków. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Państwo ulotkę, informującą o możliwości zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, za te okresy, za które nie było możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych wynagrodzeń. Bardzo wiele osób złożyło wniosek o takie przeliczenie, licząc, że spowoduje on – w każdym przypadku – podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia. Część z tych osób spotkało jednak rozczarowanie, bowiem otrzymały decyzję odmawiającą takiego przeliczenia. Dlaczego część z Państwa otrzymała podwyżkę, a część nie? więcej »
 • 19-06-2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
  Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa. więcej »
« poprzednia[ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ]następna »