Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Emerytury i renty

 • 27-09-2010Przeciętna emerytura wyraźnie wyższa niż przed rokiem
  Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w sierpniu tego roku była o 6,4 proc. większa niż przed rokiem i wyniosła 1656,27 zł – podał GUS. W okresie styczeń-sierpień br. ukształtowała się ona na poziomie 1631,62 zł, tj. wzrosła o 6,6 proc. Świadczenia rolników były o blisko 2 pkt proc. niższe. więcej »
 • 10-08-2010KIG o propozycjach zmian w emeryturach i rentach
  Zawieszenie wypłaty emerytury w przypadku kontynuowania zatrudnienia, uzależnienie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy od wielkości kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym, a także rezygnacja z ograniczania wielkości zarobków, jakie mogą osiągać renciści bez ryzyka zmniejszenia bądź zawieszenia wypłaty świadczenie – to propozycje zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które popiera Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt nowelizacji przepisów opracowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 30-07-2010Ochrona emerytów przed komornikami – przedsiębiorcy sceptyczni
  Negatywne konsekwencje dla emerytów i rencistów, jak również dla rynku kredytów adresowanych do tej grupy klientów, może mieć ustawa, która ma ograniczyć możliwość zajmowania emerytur i rent przez komorników – uważa Małgorzata Rusewicz, dyrektorka departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy PKPP Lewiatan. Obecnie egzekucji nie podlega kwota ponad 350 zł, projekt przewiduje jej zwiększenie do około 700 zł. więcej »
 • 04-05-2010Koordynacja świadczeń w UE według nowych zasad
  1 maja weszły w życie nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zmiany zostały wprowadzone na mocy dwóch nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE): nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz nr 987/2009 z 16 kwietnia 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia 883/2004. Mają one uprościć i doprecyzować wcześniej obowiązujące przepisy. więcej »
 • 04-03-2010Konieczne reformy ubezpieczeń społecznych w Europie
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego opublikowało raport "Dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla Europy. Wybór i odpowiedzialność", z którego wynika, że europejskie systemy powszechnych ubezpieczeń potrzebują nowych rozwiązań i reform, które pozwolą zachować stabilność finansową, a także zrównoważyć skutki kryzysu ekonomicznego oraz wpływ niekorzystnych czynników demograficznych. więcej »
 • 03-03-2010Lepsza ochrona rent i emerytur przed egzekucją
  9 lutego 2010 r. skierowano do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2745), który przewiduje zwiększenie kwoty emerytur i rent wolnych od potrąceń. więcej »
 • 02-03-2010ZUS wypłaca pierwsze zwaloryzowane świadczenia
  Od 1 marca 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia najniższych świadczeń oraz dodatków do emerytur i rent. W efekcie podwyższone zostaną emerytury i renty wypłacane przez ZUS około 7,7 mln emerytów i rencistów (bez osób pobierających renty socjalne), w tym około 0,2 mln osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ze świadczeniem rolniczym. więcej »
 • 21-01-2010ZUS czeka na informacje o przychodach i rozsyła rozliczenia roczne
  Do końca lutego emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przychodach osiągniętych przez siebie w 2009 r. - przypomniał rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski. Zakład rozpoczął już wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT, które do 28 lutego trafią do wszystkich zainteresowanych. więcej »
 • 06-01-2010Rząd przeciw zniesieniu ograniczeń w wypłacie świadczeń zarobkującym rencistom
  Poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidujący, że renta z tytułu niezdolności do pracy nie ulegałaby zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytułu osiągania przychodów z pracy zarobkowej, bez względu na ich wysokość – nie znalazł poparcia rządu. Resort pracy rozważa jednak możliwość zrównania progu dochodowego obowiązującego osoby, które pobierają rentę socjalną, z tymi, które obowiązują osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy. więcej »
 • 01-12-2009Zmiany wskaźników ZUS od 1 grudnia
  Do 2179,70 i 4048,10 zł wzrastają od 1 grudnia kwoty stanowiące odpowiednio 70 i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent – poinformował ZUS. Zmianie uległy także roczne kwoty tych przychodów, a ponadto – limit przychodów, jakie może osiągnąć osoba pobierająca rentę socjalną, oraz zasiłek pogrzebowy. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »