Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Emerytury i renty

 • 12-02-2019Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do 28 lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty? więcej »
 • 28-12-2018Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji już potwierdzone
  Z początkiem marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o minimum 70 zł, a najniższe świadczenia będą wynosić 1100 zł. Odpowiednia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. więcej »
 • 07-12-2018Emerytura dla osób pracujących za granicą
  Osoba pracująca w kilku państwach UE lub EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) może otrzymywać osobne emerytury lub renty z każdego państwa. Musi jednak spełnić warunki, które są wymagane w każdym z tych państw. Każde państwo UE lub EFTA ma własny, odrębny system ubezpieczenia emerytalnego i rentowego - w związku z tym każde państwo może inaczej określać warunki do emerytury lub renty. więcej »
 • 05-10-2018Różne kalkulatory emerytalne ZUS, różne wyniki
  Kalkulator emerytalny dostępny w internecie, zarówno na stronie zus.pl, jak i PUE ZUS, co do zasady nie jest przeznaczony do obliczania emerytury dla osoby, która właśnie osiąga wiek emerytalny. Służy on raczej do prognozowania wysokości przyszłej emerytury na kolejne lata. Prognoza emerytalna z kalkulatora na stronie zus.pl oraz PUE ZUS ma dać pewien przybliżony obraz rzeczywistości ponieważ nie można w stanie precyzyjnie przewidzieć wysokości świadczenia. więcej »
 • 19-07-2016MRPiPS. Pomoc społeczna dla osób z niską emeryturą
  Interpelacja nr 4045 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie podjęcia działań odnoszących się do najniższych uposażeń rentowo-emerytalnych więcej »
 • 30-03-2016Będzie lepsza ochrona emerytów przed komornikiem?
  Zapytanie nr 260 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nierównego traktowania przez komorników osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i osób pobierających świadczenia emerytalne więcej »
 • 25-03-2016ZUS. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych: Umowa o pracę i umowa zlecenia oraz prawo do emerytury lub renty
  a. Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy oraz prawo do emerytury lub renty  Osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. więcej »
 • 18-03-2016ZUS. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych: Umowa zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności i prawo do emerytury lub renty
  W sytuacji, gdy osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, wykonuje umowę zlecenia i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych - do czasu ustalenia prawa do emerytury - zarówno wykonywanie umowy zlecenia, jak i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jest dla niej obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zbieg do ubezpieczeń społecznych między umową zlecenia oraz prowadzeniem pozarolniczej działalności, jest rozstrzygany na zasadach ogólnych. więcej »
 • 23-02-2016Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. rozpocznie realizację wypłaty jednorazowego dodatku pieniężnego. Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje świadczeniobiorcom, którzy spełniają łącznie następujące warunki: więcej »
 • 23-02-2016ZUS. Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2016 r.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia zostaną zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24%.  Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do których prawo powstało do dnia 29 lutego 2016 r. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »