INDEKS TEMATYCZNY » Emerytura kapitałowa

 • 16-04-2015
  Zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego
  W myśl art. 95 ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego. więcej »
 • 18-03-2015
  Tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad
  Poczynając od 1 stycznia 2013 r. prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna). Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia przez wnioskodawcę zróżnicowanego powszechnego wieku emerytalnego. Dla ustalenia prawa do tej emerytury nie ma znaczenia długość posiadanego okresu składkowego i nieskładkowego. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. więcej »
 • 19-12-2014
  Okresowe emerytury kapitałowe - nowe rozwiązania dla kobiet
  Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS określa ustawa z 19 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1097). Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje osobie ubezpieczonej (kobiecie) urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która: więcej »
 • 14-10-2014
  Emerytury kapitałowe: Godne czy głodowe?
  Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kapitałowej formuły obliczania świadczeń emerytalnych więcej »
 • 03-01-2013
  Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 stycznia 2013 r.
  Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637), nowelizujące wiele regulacji z zakresu m.in. zaopatrzenia emerytalnego. Najistotniejsze zmiany polegają m.in. na: więcej »
 • 11-05-2011
  Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE
  Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507, z późn. zm.). Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa? Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje do ukończenia 65 lat osobie ubezpieczonej (kobiecie), urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która: więcej »
 • 12-01-2010
  Lewiatan: Propozycje MPiPS doprowadzą do likwidacji systemu emerytalnego w obecnej formie
  Zmiany w systemie emerytur kapitałowych proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej grożą likwidacją systemu emerytalnego w obecnym kształcie – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W opinii przedsiębiorców, projekt, zmierzając do ukrycia części zadłużenia państwa, sięga po pieniądze ubezpieczonych i spycha problem na następne rządy. Odebranie pieniędzy OFE i przekazanie ich do ZUS uchroni rząd przed koniecznością zmiany definicji długu publicznego i przekroczeniem progów ostrożnościowych, ale może prowadzić do upadku OFE i obniżenia emerytur – ocenia Lewiatan. więcej »
 • 11-01-2010
  Projekt zmian w emeryturach kapitałowych
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło założenia do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach kapitałowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidują one m.in. obniżenie składki przekazywanej do OFE z obecnych 7,3 do 3 proc. podstawy wymiaru, możliwość jednorazowej wypłaty całości albo nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku w OFE, przeniesienia ich na Indywidualne Konto Emerytalne ubezpieczonego, rachunek bankowy lub konto w ZUS. więcej »
 • 27-03-2009
  Okresowa emerytura kapitałowa
  Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych więcej »
 • 20-03-2009
  Ustalanie od 1 marca 2009 r. prawa do okresowej emerytury kapitałowej
  W związku z waloryzacją od dnia 1 marca 2009 r. kwoty dodatku pielęgnacyjnego, kwota odpowiadająca 20-krotności tego dodatku, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507) w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. wynosi 3462 zł (173,10 zł x 20). więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.09.2023

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY