INDEKS TEMATYCZNY » Emeryci

 • 12-03-2012
  Opodatkowanie PIT świadczeń emerytów i rencistów z ZFŚS
  Pytanie podatnika: Czy świadczenia pieniężne na dofinansowanie zakupu opału, otrzymywane przez emerytów i rencistów byłych pracowników wypłacane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie zapomogi finansowej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym? więcej »
 • 11-04-2011
  Uprawnienia emeryta do świadczeń z ZFŚS
  Interpelacja nr 20599 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń socjalnych na rzecz osób, które po rozwiązaniu umowy o pracę przechodzą na emeryturę więcej »
 • 07-02-2011
  Pracujący emeryci – rozwiązanie umowy o pracę przed 1 stycznia 2011 r. też ważne
  Nie wszyscy pracujący emeryci muszą rozwiązywać umowę o pracę, by dalej pobierać świadczenie po wejściu w życie nakazujących to przepisów – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązku takiego nie mają ci, którzy są zatrudnieni u tego samego pracodawcy co przed uzyskaniem świadczenia, ale z powodu przejścia na emeryturę rozwiązały stosunek pracy, a następnie zatrudniły się ponownie, zanim weszły w życie wymagające tego przepisy.   więcej »
 • 07-02-2011
  Emeryci mają jeszcze 3 tygodnie na powiadomienie ZUS o przychodach
  Do końca lutego dorabiający do swoich świadczeń renciści i wcześniejsi emeryci powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych w 2010 r. przychodach – przypomina rzecznik prasowy ZUS Waldemar Grzegorczyk. Przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie emerytury lub renty, natomiast przychód nieprzekraczający 70 proc. nie wpływa na wysokość wypłacanego świadczenia.   więcej »
 • 03-02-2011
  Łączenie pracy z emeryturą – przedsiębiorcy krytykują prezydencki projekt
  Przedsiębiorcy opowiadają się za umożliwieniem łączenia pobierania emerytur z zatrudnieniem bez konieczności uprzedniego rozwiązywania stosunku pracy i krytykują prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W propozycji zgłoszonej przez Bronisława Komorowskiego zabrakło rozwiązań ułatwiających utrzymanie pracy przez emerytów.   więcej »
 • 13-01-2011
  Emeryci będą musieli zwalniać się z pracy
  Emeryci nie będą mieli możliwości łączenia pracy z emeryturą bez konieczności rozwiązania dotychczasowej umowy o pracę - prezydent, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zaproponuje nowelizacji ustawy przywracającej rozwiązanie korzystne dla przechodzących na emeryturę i zamierzających kontynuować zatrudnienie. Osoby, które chcą pracować i jednocześnie pobierać emeryturę, będą musiały najpierw zwolnić się z pracy. Jeżeli pracodawca ponownie je zatrudni, będą mogły zarówno pobierać świadczenie, jak i pozostawać na etacie.   więcej »
 • 30-08-2010
  Odmienne traktowanie pracowników i emerytów w sferze działalności socjalnej jest naruszeniem przepisów
  Interpelacja nr 16788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obligatoryjnego naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do emerytów i rencistów więcej »
 • 27-08-2010
  Pracodawcy RP: Zmiany w łączeniu pracy z emeryturą to szkodliwy pomysł
  Propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która ma uniemożliwić łączenie aktywności zawodowej z pobieraniem emerytury, ograniczy wpływy do FUS, być może nieznacznie zmniejszy bezrobocie, ale kosztem pozbawienia pracy osób w wieku emerytalnym – uważają Pracodawcy RP. Poza tym – zdaniem organizacji – rozwiązanie to zwiększy ilość obowiązków administracyjnych nałożonych na pracodawców. więcej »
 • 15-01-2010
  Wpłatę 1 proc. można przekazać tylko w samodzielnym rozliczeniu z fiskusem
  Interpelacja nr 12678 do ministra finansów w sprawie stworzenia podstawy prawnej do przekazywania za podatników 1% podatku na organizacje pożytku publicznego przez ZUS więcej »
 • 12-01-2010
  Lewiatan: Propozycje MPiPS doprowadzą do likwidacji systemu emerytalnego w obecnej formie
  Zmiany w systemie emerytur kapitałowych proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej grożą likwidacją systemu emerytalnego w obecnym kształcie – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W opinii przedsiębiorców, projekt, zmierzając do ukrycia części zadłużenia państwa, sięga po pieniądze ubezpieczonych i spycha problem na następne rządy. Odebranie pieniędzy OFE i przekazanie ich do ZUS uchroni rząd przed koniecznością zmiany definicji długu publicznego i przekroczeniem progów ostrożnościowych, ale może prowadzić do upadku OFE i obniżenia emerytur – ocenia Lewiatan. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY