INDEKS TEMATYCZNY » Emeryci

 • 10-10-2023
  OC kierowców niepełnosprawnych oraz emerytów bez zmian
  Jak wskazała Polska Izba Ubezpieczeń, niepełnosprawność lub wiek emerytalny nie są bezpośrednim kryterium uwzględnianym do określenia ryzyka ubezpieczeniowego. Mogą natomiast wpływać pośrednio na wysokość stawki za ubezpieczenie, np. poprzez uwzględnienie liczby lat posiadania prawa jazdy, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia czy liczbę przejeżdżanych rocznie kilometrów. Tym samym można założyć, że bezszkodowi emeryci lub renciści, będący doświadczonymi i bezpiecznymi kierowcami, płacą już dzisiaj relatywnie niższe składki niż pozostali posiadacze samochodów. więcej »
 • 02-02-2023
  Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach
  Emeryt lub rencista, który w 2022 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do końca lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty? więcej »
 • 25-01-2019
  ZUS roześle ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął tegoroczną akcję rozsyłania deklaracji podatkowych PIT. Szacuje się, że do podatników trafi w sumie ok. 9,5 mln deklaracji, które otrzyma każdy, kto w 2018 r. pobierał świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Wysyłka zostanie zakończona w połowie lutego br. więcej »
 • 06-02-2018
  PIT za 2017: Emeryci i renciści mogą łatwiej przekazać 1 proc. podatku
  Przy rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą skorzystać z uproszczonej formy wskazania organizacji pożytku publicznego (OPP). W praktyce takie osoby mogą składać w urzędach skarbowych oświadczenia PIT-OP, wskazujące konkretną organizację mającą otrzymać 1 proc. podatku. więcej »
 • 23-05-2017
  Renta z tytułu niezdolności do pracy już nie dla emeryta?
  Interpelacja nr 11874 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rent wypadkowych więcej »
 • 28-04-2017
  Zajęcie komornicze emerytury i renty od lipca 2017 r.
  Interpelacja nr 11333 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad egzekucji komorniczej z rent i emerytur więcej »
 • 08-01-2016
  Świadczenie pielęgnacyjne także dla emeryta lub rencisty?
  Interpelacja nr 38 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie włączenia do grona uprawnionych do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne osób, które mają ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych więcej »
 • 11-12-2015
  Opodatkowanie prezentów i innych świadczeń dla emerytów i rencistów
  Przejście pracownika na emeryturę lub rentę to często ten moment, w którym pracodawcy wręczają mu pamiątkowy prezent. W niektórych zakładach pracy istnieje także miły zwyczaj obdarowywania emerytów lub rencistów, którzy byli kiedyś ich pracownikami, z okazji np. świąt. Ponadto, osoby te niekiedy mogą liczyć również na dofinansowanie letniego wypoczynku, kosztów leczenia itp. Wszystkie te formy podziękowania za pracę czy też wsparcia mogą pod pewnymi warunkami korzystać ze zwolnień od podatku przewidzianych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT). więcej »
 • 17-11-2015
  Prawo do emerytury. 40 lat okresu składkowego wystarczy?
  Ubezpieczeni mający okres składkowy na poziomie co najmniej 40 lat powinni móc przechodzić na emeryturę nawet wtedy, gdy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie tej partii skierowali już do Sejmu nowej kadencji odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. więcej »
 • 27-02-2015
  Obowiązki pracodawcy. Informowanie ZUS o podwyżce pensji emeryta
  Czy pracodawca musi informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o każdorazowej podwyżce wynagrodzenia uzyskanego przez emeryta ponad dopuszczalne kwoty przychodu? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY