Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Eksport

 • 29-04-2009UKNF: Negatywna wycena opcji spadła o połowę
  Według informacji pozyskanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w bankach, negatywna wycena z tytułu zaangażowania przedsiębiorstw w opcje walutowe osiągnęła 17 kwietnia bieżącego roku około 4,5 mld zł, co oznacza spadek o 50 proc. w porównaniu ze stanem na 13 lutego tego roku. więcej »
 • 06-03-2009Kserokopia paszportu kontrahenta nie uprawdopodobni eksportu
  Interpelacja nr 7030 do ministra finansów w sprawie interpretacji art. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 4–8 ustawy o podatku od towarów i usług więcej »
 • 20-02-2009Informacja dot. potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od towarów i usług
  Kwestia dokonywania zgłoszeń celnych została uregulowana rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Zgodnie z pkt 14 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny organy celne zostały zobowiązane do zastąpienia w procedurze wywozu, uszlachetniania biernego oraz powrotnego wywozu, obecnej procedury z zastosowaniem dokumentów w formie papierowej procedurą elektronicznej wymiany danych. więcej »
 • 13-02-2009BCC: Wsparcie dla eksporterów pomoże wyjść z kryzysu
  Business Centre Club uważa, że poprawa promocji eksportu oraz wspierania polskich przedsiębiorców za granicą powinna stanowić jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu w czasie obecnego kryzysu gospodarczego. Analizy prowadzone przez BCC wskazują, że mechanizmy wspierania i pobudzania gospodarki poprzez ekspansję eksportu, mimo że formalnie istnieją, są nieefektywne i praktycznie nie funkcjonują. więcej »
 • 18-11-200859 mld zł deficytu w handlu zagranicznym
  Od stycznia do września bieżącego roku eksport w cenach bieżących wyniósł 303,2 mld zł, a import 362,2 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 eksport zwiększył się o 6,2 proc., a import o 8,2 proc. Saldo ukształtowało się na poziomie minus 59 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło minus 49,3 mld zł. więcej »
 • 31-10-2008Kapitał ZEA zainteresowany Polską
  Gotowość finansowego zaangażowania Zjednoczonych Emiratów Arabskich w przedsięwzięcia gospodarcze w Polsce wyraził przewodniczący Federalnej Rady Narodowej ZEA Abdul Aziz Abdullah Al-Ghurair, który w czwartek 30 października został przyjęty przez ministra gospodarki. więcej »
 • 24-10-2008Kongres Eksporterów
  W Warszawie odbył się VI Kongres Eksporterów Polskich. Impreza byłą okazją do podsumowania działalności firm sprzedających swoje produkty i usługi za granicą w ostatnich kilku latach oraz ogłoszenia laureatów konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2008”. więcej »
 • 15-10-2008Deficyt handlowy wzrósł o jedną piątą
  W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku deficyt w wymianie handlowej Polski z zagranicą, liczony w złotych, wzrósł o blisko 22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i sięga blisko 53 mld – podał Główny Urząd Statystyczny. więcej »
 • 06-10-2008Polsko-amerykańska współpraca gospodarcza
  Stan polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych był tematem ubiegłotygodniowego spotkania wiceministra gospodarki Marcina Korolca z Paulem Dyckiem, zastępcą podsekretarza handlu USA ds. europejskich, oraz wystąpienia wiceminister Grażyny Henclewskiej podczas konferencji „Revitalizing the U.S. – Central European Relationship”. więcej »
 • 16-09-2008Blisko 45 mld zł deficytu handlowego
  W okresie styczeń - lipiec bieżącego roku eksport w cenach bieżących wyniósł 236,4 mld zł, a import 281,2 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport zwiększył się o 7,4 proc., a import o 8,4 proc. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 44,8 mld zł (w analogicznym okresie 2007 r. minus 39,4 mld zł). więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »