INDEKS TEMATYCZNY » Ekspert Księgowy

 • 31-07-2008
  Opodatkowanie VAT pośrednictwa w sprzedaży towarów z UE
  Jestem pośrednikiem – na terenie Polski i Danii – w sprzedaży towarów duńskiego producenta mebli. Producentowi temu wystawiam co miesiąc faktury za prowizję od sprzedanych towarów. Jest on zarejestrowanym podatnikiem w swoim kraju i podał mi swój VAT-UE. Jaką powinienem zastosować stawkę VAT dla tego typu usług? więcej »
 • 29-07-2008
  Podatnik VAT
  Od dnia wejścia w życie ustawy o VAT problemem budzącym najwięcej kontrowersji jest pojęcie podatnika podatku od towarów i usług. Przepisy regulujące zakres podmiotowy ustawy były także jednymi z częściej zmienianych regulacji. W kwestii tej wypowiadały się wielokroć sądy, organy podatkowe oraz doktryna. Wydawać by się mogło, że odnośnie zakresu podmiotowego ustawy o VAT nie powinny pojawiać się już żadne wątpliwości – nic bardziej mylnego. więcej »
 • 28-07-2008
  Przychody z najmu
  Wybór właściwej formy opodatkowania najmu zależeć będzie przede wszystkim od wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu. Przepisy podatkowe dotyczące najmu uległy – od dnia 1 stycznia 2007 r. – znacznemu przeobrażeniu w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do końca 2006 roku. więcej »
 • 25-07-2008
  Zastrzeżenie prawa własności towaru do momentu zapłaty
  W praktyce gospodarczej często zdarza się tak, że sprzedawcy towarów i usług zamieszczają na fakturach sformułowanie, że towar pozostaje własnością sprzedawcy do czasu zapłaty całości ceny. Czy otrzymując fakturę z takim zapisem nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT? więcej »
 • 23-07-2008
  Przejście zakładu pracy na nowy podmiot
  Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy. więcej »
 • 22-07-2008
  Zwrot wysłanej pracownikowi deklaracji PIT-11
  W dniu 28 lutego 2008 r. wysłałem mojemu byłemu pracownikowi roczny PIT-11 za rok 2007 (listem poleconym na adres, który podał w kwestionariuszu osobowym), a jednocześnie do właściwego urzędu skarbowego. Niestety – przyszedł z poczty zwrot, więc wysłałem mu tę deklarację jeszcze raz. I ten drugi list także wrócił do mnie z adnotacją „adresat nieznany”. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić? Czy nie będę miał kłopotów z prawem, gdyż nie dostarczyłem pracownikowi tej deklaracji? więcej »
 • 18-07-2008
  Ekwiwalent za urlop
  W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W tym celu pracodawca powinien znać wysokość współczynnika niezbędnego do obliczenia wysokości ekwiwalentu – ustalanego odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. więcej »
 • 17-07-2008
  Brak paragonu do faktury
  Prowadzę kwiaciarnię i mam w firmie zainstalowaną kasę fiskalną. Wielu klientów życzy sobie fakturę do paragonu. Wystawiam ją w ten sposób, że najpierw ewidencjonuję obrót w kasie, następnie wystawiam fakturę żądając od klienta oryginału paragonu, który przypinam do kopii faktury. Z powodu roztargnienia moich pracowników zdarza się, że wystawiają oni faktury i nie „podpinają” pod nie paragonów. W takiej sytuacji wpisuję te faktury do rejestru VAT osobno i wykazuję jako „odrębny” obrót. Czy moje postępowanie jest prawidłowe? więcej »
 • 16-07-2008
  Rozpoczęcie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej
  Podatnik, który ma zamiar rozpocząć ewidencję kwot osiąganych przychodów oraz kwot należnego podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej powinien mieć na uwadze konieczność powiadomienia o tym fakcie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Powinien go także zawiadomić o fiskalizacji kasy. Są to także warunki konieczne do uzyskania ulgi wynikającej z zakupu kasy. więcej »
 • 15-07-2008
  Przegląd techniczny kasy rejestrującej
  Na podatników posiadających i używających kasy fiskalne ustawodawca nałożył wiele obowiązków. Jednym z nich jest dokonywanie przeglądów technicznych w terminach nałożonych przepisami prawa. Podatnik, który nie wywiązuje się z tego obowiązku naraża się na konsekwencje finansowe. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY