Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Egzekucja

 • 16-07-2012Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
  Jednym z podstawowych rodzajów egzekucji świadczeń pieniężnych, przewidzianych w prawie polskim, jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja ta wydaje się być najbardziej efektywnym rodzajem windykacji sądowej, prowadzi bowiem do zaspokojenia wierzyciela (i jego wierzytelności) bezpośrednio z otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę. więcej »
 • 28-06-2012Uchylone zajęcie konta a przedawnienie podatku
  Uchylenie tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzono postępowanie egzekucyjne, nie działa wstecz (jak ma to miejsce w przypadku stwierdzenia nieważności) i nie unicestwia materialnego skutku, tj. przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, wywołanego dokonaną skutecznie czynnością egzekucyjną w myśl art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 27-06-2011Prawo wyboru komornika a egzekucja z nieruchomości
  Interpelacja nr 20945 do ministra sprawiedliwości w sprawie pozbawienia wierzyciela uprawnień do wyboru innego komornika niż właściwy miejscowo w sprawach dotyczących egzekucji z nieruchomości więcej »
 • 06-06-2011Obsługa zajęć egzekucyjnych a opodatkowanie VAT
  Usługa ściągania długów zakłada istnienie dwóch podmiotów, które zawarły transakcję. Usługodawca zobowiązuje się do ściągnięcia długu w zamian za wynagrodzenie. Konsumentem usługi (usługobiorcą) jest ten podmiot, który korzysta z usługi wykonywanej przez kontrahenta, co oznacza, że usługodawca ściąga dług dla usługobiorcy, a nie dla siebie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »
 • 07-02-2011Wyroki sądów nie pomagają w walce z nieuczciwymi kontrahentami
  Interpelacja nr 19581 do ministra gospodarki w sprawie patologii polskiego życia gospodarczego więcej »
 • 26-01-2011Abonament RTV – Martwe przepisy o egzekucji
  Zapytanie nr 8083 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie egzekwowania opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego więcej »
 • 25-01-2011Bankowy tytuł egzekucyjny – ZBP przeciwny zmianom
  Zmiany w ustawie o bankowym tytule egzekucyjnym (BTE) negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo czynności bankowych – uważa Związek Banków Polskich. Według ZBP, projekt ogranicza instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego, mimo że w 2005 r. regulacje w tej sprawie zostały uznane za zgodne z ustawą zasadniczą, a banki w pełni wdrożyły zalecenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące obowiązków informacyjnych wobec klientów.   więcej »
 • 12-01-2011MF: Gminy nie radzą sobie ze ściąganiem zaległych podatków
  Interpelacja nr 19514 do ministra finansów w sprawie umożliwienia organom wszystkich gmin będących miastami na prawach powiatu występowania jako organ egzekucyjny w odniesieniu do należności, co do których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania więcej »
 • 17-11-2010Jedna błędna decyzja urzędnika może zrujnować przedsiębiorcę
  Zapytanie nr 7800 do ministra sprawiedliwości w sprawie problemów wynikających z działań organów podatkowych w stosunku do prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej więcej »
 • 09-11-2010WSA: Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne
  Tezy: Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania wywołanego wnioskiem o zdjęcie zajęcia. Organ drugiej instancji nie powinien więc z tego powodu umarzać postępowania odwoławczego. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »