Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » E-faktury

 • 11-10-2010Liberalizacja przepisów dotyczących e-faktur – projekt zmian kolejnego rozporządzenia
  Informowaliśmy już dzisiaj o projekcie Ministerstwa Finansów liberalizacji przepisów dotyczących e-faktur. Oprócz zmian w tzw. rozporządzeniu fakturowym MF proponuje również zmiany, których należy dokonać w rozporządzeniu w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. więcej »
 • 11-10-2010E-faktury – liberalizacja od 1 stycznia 2011 r.
  Minister Finansów opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej projekt z dnia 7 października 2010 r. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Projekt został opracowany w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury były traktowane w ten sam sposób. więcej »
 • 01-10-2010Bliżej e-faktury?
  Sejmowa komisja finansów publicznych poparła projekt zmian w ustawach: o podpisie elektronicznym, podatku od towarów i usług, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Kodeks cywilny. Jedna ze zmian dotyczy wymagań związanych z korzystaniem z faktur w formie elektronicznej. więcej »
 • 19-08-2010Spójności, ty nad poziomy wylatuj
  Wysuwam śmiałą tezę: nie ma w Polsce przepisu, który jest spójny do samego końca i nie jest sprzeczny z innym przepisem. Czasem niespójność jest pozorna, co nie znaczy, że nie występuje. Przykładem może być e-faktura. W przepisie e-faktura jest, w urzędzie skarbowym nie występuje, chociaż po ostatniej wojnie medialnej można powiedzieć, że nie występowała. Założę się jednak, że na wszelki wypadek wielu przedsiębiorców e-fakturę drukuje, zgina w pół, że niby przyszła pocztą i wsadza do segregatora z napisem „Faktury VAT 2010”. więcej »
 • 12-08-2010Ministerstwo Finansów rozważa złagodzenie przepisów w sprawie faktur elektronicznych
  Interpelacja nr 16721 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur więcej »
 • 26-07-2010Faktury za pośrednictwem e-maila już wkrótce
  Podczas spotkania z przedstawicielami Rady Podatkowej PKPP Lewiatan wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział, że wyda rozporządzenie w sprawie e-faktur zgodnie z postulatami Lewiatana. Za integralność oraz źródło pochodzenia ma odpowiadać podatnik, przepisy nie będą jednak wskazywały żadnej określonej formy e-faktury. Celem proponowanej zmiany do ustawy o VAT jest uproszczenie zasad stosowania faktur w obrocie gospodarczym poprzez umożliwienie powszechnego stosowania faktur VAT w formie elektronicznej. więcej »
 • 16-07-2010BCC: Konieczne zmiany w e-fakturach
  Fiskus konsekwentnie utrudnia życie przedsiębiorcom i uniemożliwia im wysyłanie faktur za pomocą e-maila – uważa Mirosław Barszcz, ekspert Business Centre Club. Jego zdaniem możliwość wysyłania faktur elektronicznych jest tylko teoretyczna, ponieważ dokumenty te muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a jego koszt jest nie do udźwignięcia przez większość małych i mikro firm. więcej »
 • 17-06-2010Przełomowy wyrok w sprawie e-faktur
  Naczelny Sąd Administracyjny wydał 20 maja 2010 r. wyrok (syng. akt I FSK 1444/09), który może w sposób znaczący ułatwić procedurę przekazywania faktur. Być może jest to pierwszy krok do otwarcia możliwości przesyłania faktur „papierowych” drogą e-mailową lub faxem. W dniu 15 czerwca 2010 r. ukazało się uzasadnienie do niniejszego wyroku, które w sposób jednoznaczny wskazuje, że zdaniem Sądu przesyłanie faktur papierowych e-mailem lub faksem, jest w świetle polskiego prawa, przy wsparciu przepisów unijnych jak najbardziej dopuszczalne. Ponadto, takie faktury należy uznać za prawidłowo wystawione i dostarczone, mogą więc być dokumentem uprawniającym firmę do odliczenia od podatku należnego wynikającego z nich podatku naliczonego. Sąd dostrzegł różnicę między fakturą wystawioną w formie elektronicznej, a fakturą jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesłaną. W rozstrzygnięciu sprawy dużą rolę odegrały przepisy UE. więcej »
 • 17-06-2010NSA: Odliczysz VAT z faktury przesłanej e-mailem
  Z uzasadnienia: Zasadny jest zarzut dotyczący błędnej wykładni art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepis ten w ogóle nie odnosi się bowiem do kwestii formy, w jakiej powinny być wystawiane faktury. Zasadne są również zarzuty błędnego zastosowania w sprawie § 1, § 2, § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przepisy te bowiem regulują te sytuacje występujące w obrocie gospodarczym, w których zarówno sporządzenie, jak i przesłanie oraz przechowywanie faktur występuje w formie elektronicznej, tymczasem w nie budzącym wątpliwości stanie faktycznym wskazanym przez Stronę dochodzi do sytuacji, gdy faktury sporządzone i przesłane w formie elektronicznej są następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej przez obie strony transakcji. więcej »
 • 09-06-2010Przepisy barierą dla e-faktur
  Zapytanie nr 6751 do ministra finansów w sprawie innych możliwych sposobów przesyłania faktur elektronicznych więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ]następna »